23 MARTIE

Ați îndurat o mare luptă a suferințelor; în parte, fiind făcuți de priveliște, deopotrivă prin ocări și necazuri, și în parte când ați devenit părtași ai celor care erau astfel folosiți Evrei 10:32, 33.

Cei mai tari dintre frați au nevoie de ajutorul, de îmbărbătarea și de sprijinul altora. Domnul a aranjat în așa fel încât noi să nu ne simțim cu totul încrezuți în noi înșine, ci, chiar în mod cuvenit sprijiniți pe Domnul, să mai avem nevoie de conlucrarea, de încurajarea, de simpatia și de iubirea celorlalți lucrători din via Sa. Cine dintre cei care au suportat în vreo măsură lucrul și zăduful zilei în serviciul Evangheliei nu va putea simpatiza cu gândul acesta? Iată, deci, o modalitate prin care mulți din poporul iubit al Domnului, care nu au ei înșiși cel mai mare număr de talanți sau de ocazii pentru serviciu, să poată fi conlucrători și ajutori în lucrul Evangheliei — Z ’03, 40 (R3143).

*       *       *

Poporul Domnului poate suferi pentru adevăr în două moduri: faptul că îl apără în mod principal va atrage asupra lor un potop de ocări și o mulțime de necazuri din partea celor care urăsc adevărul. Alții, care stau lângă frații lor mai proeminenți care sunt folosiți astfel, vor aduce persecuție asupra lor în diferite feluri. Toată persecuția îndurată de bunăvoie pentru cauza Domnului are preț în ochii Săi — PT 1933, 46.

Pasaje paralele: Galateni 3:4; 2 Ioan 8; 2 Corinteni 4:8-18; Filipeni 1:29, 30; Coloseni 2:1; Psalmii 71:7; Faptele 16:22-31; 17:5-9; 1 Corinteni 4:9; Evrei 11:36; Filipeni 1:7; 4:14; 1 Tesaloniceni 2:14.

Cântări: 134 [113], 168 [127], 200 [-], 302 [-], 305 [-], 307 [-], 312 [-].

Poeziile Zorilor, 176: Uneori chiar mă întreb.                         

Lectură din Turn: Z ʼ12, 273 (R5090: Spălarea picioarelor ca lecție de umilință  ― VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1631).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 120 (R5221: Purtarea crucii un privilegiuVDM, Vol. 19, Nr. 4, pag. 1378); Z ʼ14, 69 (R5412: Spiritul ajutorăriiVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1045); Z ʼ14, 71 (R5413a: Atitudine curajoasă — în trecut, în prezent și în viitorVDM, Vol. 15, Nr. 2, pag. 1043); Z ʼ14, 232 (R5511: Instrucțiuni pentru lucrătorii lui DumnezeuVDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 873).

L.T. în limba rusă; R5221; R5412; R5413_1; R5511.

L.T. în limba ucraineană; R5221; R5412; R5413_1; R5511.

L.T. în limba engleză; R3143; R5221; R5412; R5413b; R5511.

Întrebări: Am fost eu persecutat săptămâna aceasta, și am stat eu alături de cei care au suferit pentru dreptate? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 MARTIE [R3089] (Cântarea 93)