22 MARTIE

Dacă ne-am judeca pe noi înșine, nu am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem disciplinați de Domnul, ca să nu fim condamnați cu lumea 1 Corinteni 11:31, 32.

Recunoașterea câștigurilor și pierderilor noastre ca creștini, și unde, când și cum ne-au ajuns ele în lupta noastră continuă cu lumea, trupul și diavolul, va fi, în mod sigur, folositoare tuturor celor care își fac aceste socoteli în singurul scop de a plăcea Domnului. Israeliții spirituali trebuie, zi de zi și oră de oră, să trăiască aproape de Marele Preot. Sângele iubitului Răscumpărător trebuie cerut în mod continuu pentru a curăța și cele mai mici pete ale conștiinței, ca astfel haina dreptății Domnului nostru acordată nouă să nu se murdărească, ci, îndepărtând de pe ea și cea mai mică pată, s-o putem păstra „fără pată, fără încrețitură sau altceva de felul acesta” — Z ’03, 3, 4 (R3125).

*       *       *

A ne judeca pe noi înșine înseamnă astfel să ne cercetăm, să ne criticăm și să ne punem în ordine conduita încât să ne ținem în iubirea lui Dumnezeu. Cei care fac așa sunt creștini credincioși și nu au nevoie să fie mânați mereu cu biciul pedepsirii. Totuși, dacă neglijăm a ne judeca pe noi înșine, Domnul recurge la nuiaua pedepsirii încercând să ne reformeze, pentru a nu ne lăsa să devenim niște netrebnici și pentru a ne asigura reformarea — PT 1934, 31.

Pasaje paralele: Iov 13:23; Psalmii 4:4; 19:12; 26:2; 77:6; 119:59; 139:23, 24; Ieremia 17:9; Plângerile 3:40; Hagai 1:7; Matei 26:22; 1 Corinteni 5:7, 8; 11:27-29; 2 Corinteni 13:5; Galateni 6:3; Psalmii 32:5; 94:12; Evrei 12:5-13; 1 Petru 2:20; Apocalipsa 2:5, 16; 3:2, 3, 19.

Cântări: 130 [111], 78, 13, 82, 1, 105 [103], 154 [-].

Poeziile Zorilor, 174: Desăvârșit prin suferință.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 247 (R5519: Importanța examinării de sine zilnice ― VDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 859).

L.T. în limba rusă.

L. T. în limba ucraineană.

L. T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am purtat? Care a fost rezultatul lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 MARTIE (Cântarea 176)