21 MARTIE

Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei care vă blestemă, faceți bine celor care vă urăsc și rugați-vă pentru cei care se poartă rău cu voi și vă persecută Matei 5:44.

Iată o cale de a examina starea adevărată a inimii tale față de unii ca aceștia. Oare bucuros îți arăți dragostea față de ei și le ajuți după cea mai bună putință a ta să vadă că drumul lor este greșit și să se întoarcă? Poți tu să te rogi cu simțire pentru ei și să suferi cu răbdare slăbiciunile, nepriceperea și lipsa lor de dezvoltare? Poți tu, prin exemplu nobil, să le arăți o cale mai bună? Dacă da, atunci păcatul îl disprețuiești și nu pe păcătos. Păcatul să-l urăști, pe păcătos niciodată! Până când judecata fără greșeală a lui Dumnezeu nu declară că păcatul și păcătosul sunt inseparabil legați unul de altul, până atunci iubirea să nu se despartă de fratele-om — Z ’91, 141 (R1330).

*       *       *

Perfecțiunea iubirii este iubirea pentru dușmani. Nu există o iubire mai greu de dezvoltat decât iubirea pentru dușmani. Cel care poate iubi, binecuvânta, face bine și se poate ruga pentru dușmanii săi, are într-adevăr un caracter bogat. Dacă va menține ferm această calitate până la sfârșit, el va fi sigur că va intra în Împărăția veșnică; căci aceasta înseamnă a avea o iubire cuvenită pentru Dumnezeu, pentru Isus, pentru frați și pentru toată omenirea. Toate acestea luate împreună constituie iubirea perfectă — PT 1935, 32.

Pasaje paralele: Exodul 23:4, 5; Proverbe 20:22; 24:29; 25:21; Luca 6:27, 35; Romani 12:14, 17, 19, 20; Matei 5:10-12, 45-47; Luca 23:34; Faptele 7:60; 1 Corinteni 4:12, 14; 1 Petru 2:23.

Cântări: 322 [-], 105 [103], 134 [113], 93, 130 [111], 136 [-], 25.

Poeziile Zorilor, 22: Spune-mi despre Învățătorul.

Lectură din Turn: Z ʼ02, 57 (R2957: Apărarea și executarea lui Ștefan).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 58 (R4559: Fățărnicia, un vrăjmaș al evlaviei ― VDM, Vol. 30, Nr. 3, pag. ); Z ʼ11, 421 (R4917: O examinare de sine practică în privința iubiriiVDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1937); Z ʼ13, 311 (R5331: Încercarea apostolilor și lecția eiVDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1179); Z ʼ13, 357 (R5357: Mici căi de a face bine altoraVDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1133); Z ʼ11, 247 (R5519: Importanța examinării de sine zilniceVDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 859).

L.T. în limba rusă; R4559; R5331; R5357; R5519.

L.T. în limba ucraineană; R2249; R4559; R4917; R5331; R5357; R5519.

L.T. în limba engleză; R1330; R2249; R4559; R4917; R5331; R5357; R5519.

Întrebări: Ce a însemnat acest text pentru mine săptămâna aceasta? Cum am procedat în lumina lui? Ce m-a ajutat sau ce mi-a stat în cale să procedez potrivit lui? Ce rezultate am avut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 21 MARTIE [R4061] (Cântarea 155