20 MARTIE

Dacă stăruiți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei; și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi Ioan 8:31, 32.

Adevărul divin nu se găsește niciodată decât prin canalele stabilite de Dumnezeu. Aceste canale sunt: Domnul, apostolii și profeții. A rămâne în Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a rămâne în învățăturile prezentate în scrierile lor inspirate, a le studia, a medita asupra lor, a crede în conținutul lor și a ne conforma caracterul, cu credincioșie, după ele. Dacă astfel rămânem în Cuvântul Domnului ca ucenici serioși și sinceri, atunci într-adevăr vom „cunoaște adevărul”, vom fi „tari în credință” și vom fi „gata să răspundem” pentru „nădejdea” care este în noi, vom lupta pentru „credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna”; vom lupta „lupta bună”, vom putea face o „frumoasă mărturie” și vom putea îndura suferințe „ca buni ostași ai lui Cristos Isus”, până la sfârșitul drumului nostru — Z ’03, 61 (R3153).

*       *       *

Domnul nostru ne asigură că Cuvântul lui Dumnezeu este Adevărul. Cei care rămân în Cuvântul Său — continuă să-l învețe și să-l împlinească — vor cunoaște în cele din urmă că el este Adevărul, din puterea sa care se adeverește în inima care-l primește. Aceasta îi va face să fie adevărați învățăcei ai lui Cristos. Cu inimile supuse Cuvântului, ei vor fi eliberați de păcat, egoism, spirit lumesc și eroare, și vor fi liberi să practice dreptatea, adevărul, iubirea și să aibă mentalitatea Împărăției — PT 1930, 30.

Pasaje paralele: Geneza 18:19; Exodul 19:5; 24:7; Numeri 9:23; 14:24; Neemia 1:5; Psalmii 1:2; 99:7; 111:10; 143:10; Isaia 1:19; Matei 5:19; 13:23; Luca 6:46-48; Ioan 8:36; 14:15.

Cântări: 315 [-], 22, 44, 154 [-], 296 [175], 54 [54, 283], 246 [162].

Poeziile Zorilor, 91: În lumina Sa minunată.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 227 (R5506: Calea, Adevărul și viațaVDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 877).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 359 (R4882a: Cuvântul și caleaVDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2006); Z ʼ11, 362 (R4882b: „Râul apei vieții”VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2002); Z ʼ13, 35 (R5172: Prețul ucenicieiVDM, Vol. 20, Nr. 4, pag. 1462); Z ʼ14, 90 (R5425: Prețul ucenicieiVDM, Vol. 14, Nr. 6, pag. 1020).

L.T. în limba rusă; R5172; R5425.

L.T. în limba ucraineană; R4882; R4882_1; R5172; R5425.

L.T. în limba engleză; R3153; R4882; R4882b; R5172; R5425.

Întrebări: Ce a însemnat acest text pentru mine săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 20 MARTIE [R5739] (Cântarea 101)