19 MARTIE

Precum copii ascultători, nu conformându-vă poftelor din trecut în ignoranța voastră, ci așa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată comportarea 1 Petru 1:14, 15.

Unii creștini au ideea greșită că Dumnezeu face toată transformarea și că copiii Săi trebuie doar să se lase pasivi în mâna Lui, dar Petru nu spune așa. El îndeamnă să ne formăm noi înșine după învățăturile divine. Există lucru de făcut în noi și în jurul nostru și cei care nu sunt treji să-l facă, ci stau pasivi și așteaptă ca Domnul să lucreze miraculos pentru ei, se amăgesc foarte tare și dau dușmanului un mare avantaj asupra lor, pe care, desigur, îl va întrebuința pentru a le lega mâinile și picioarele ca să-i arunce în întunericul din afară, dacă ei nu fac eforturi să lucreze din greu la salvarea lor cu frică și cutremur — Z ’03, 55 (R3150).

*       *       *

Odinioară noi am fost slujitorii lui Satan, conducându-ne comportamentul după păcat, egoism, spirit lumesc, ignoranță și eroare. Acum, ca copii ai lui Dumnezeu, să ascultăm de voința Celui care este sfânt, a cărui voință perfectă luată în inimă, care pune laolaltă înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea, îi transformă pe copiii Săi în asemănarea caracterului Său; și contrastul dintre dispoziția veche și cea nouă este mai mare decât contrastul dintre noapte și zi — PT 1936, 31.

Pasaje paralele: Galateni 4:6; 3:26; Romani 12:2; 8:14-16; 1 Petru 4:2; 1 Ioan 2:15; 3:3; Luca 1:74, 75; Efeseni 2:10; 1 Corinteni 2:12; 6:9-11; 2 Corinteni 7:1; 1 Tesaloniceni 4:7; Evrei 12:14; 2 Petru 3:11; Coloseni 1:22; Leviticul 11:44; 19:2.

Cântări: 91, 21, 74, 78, 90, 194 [-], 267 [-].

Poeziile Zorilor, 43: Transformarea.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 184 (R5481: Să ne potrivim ca niște copii ascultători VDM, Vol. 13, Nr. 4, pag. 923).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 259 (R4662: „Ca să vi se întărească inimile” ― VDM, Vol. 29, Nr. 2, pag); Z ʼ11, 182 (R4836: Lucrarea harului în inimăVDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2092); Z ʼ15, 344 (R5802: Serviciul suferințelorVDM, Vol. 6, Nr. 1, pag. 373); Z ʼ15, 356 (R5805b: Cuvenita omorâre a trupuluiVDM, Vol. 5, Nr. 6, pag. 362); Z ʼ15, 380 (R5818: Osteneala din iubire va fi răsplătităVDM, Vol. 5, Nr. 5, pag. 345).

L.T. în limba rusă; R4662; R5802; R5806; R5818.

L.T. în limba ucraineană; R4662; R4836; R5802; R5806; R5818.

L.T. în limba engleză; R3149; R3150; R4662; R4836; R5802; R5818.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 MARTIE [R1558] (Cântarea 34)