18 MARTIE

Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți cumpătați și sperați până la capăt pentru harul care vă va fi adus la revelarea lui Isus Cristos 1 Petru 1:13.

După ce „v-ați încins coapsele minții voastre” pentru o luptă lungă, statornică și hotărâtă, „fiți cumpătați”, nu vă lăsați stăpâniți de agitație și sub imboldul ei să vă epuizați în timp foarte scurt toată puterea spirituală și apoi să cădeți din nou în răceală și descurajare, ci cu atenție să vă gândiți și să vă pregătiți pentru o lungă și răbdătoare îndurare a tuturor disciplinărilor și încercărilor credinței și răbdării, necesare pentru probarea unui biruitor și vrednic de binecuvântata răsplată promisă „celui ce învinge”. Alergarea care ne stă înainte nu se aleargă cu începuturi și sfârșituri, ci cu „răbdare stăruitoare în facerea binelui” — Z ’03, 54 (R3149).

*       *       *

Creștinul trebuie tot timpul să-și aibă cunoștința aranjată în așa fel încât să fie pregătit să slujească. Deprinderea minții sale nu trebuie să fie caracterizată de nestăpânire ci de chibzuință cumpătată. Cu o astfel de dispoziție, speranța serioasă pentru premiul glorios care îi este oferit și pe care îl va primi în timpul Venirii a Doua a Domnului nostru va însemna o inspirație constantă de a face, a fi și a îndura pentru gloria Domnului — PT 1926, 28.

Pasaje paralele: Luca 12:34, 35; Romani 13:13; Efeseni 6:14; 1 Tesaloniceni 5:6, 8; 1 Petru 4:7; 5:8; 1 Corinteni 1:7; Filipeni 3:20; Tit 2:13; Evrei 6:18, 19; 2 Petru 3:12.

Cântări: 21, 25, 32, 58, 92, 216 [148], 320 [298].

Poeziile Zorilor, 179: Dincolo de umbre.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 177 (R5035: Însuflețirea trupului muritor VDM, Vol. 23, Nr. 2, pag. 1736).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 189 (R4628: Mintea cea nouă în contrast cu mintea cărnii ― VDM, Vol. 29, Nr. 4, pag. ); Z ʼ11, 154 (R4820: Serviciul vostru înțeleptVDM, Vol. 26, Nr. 5, pag. 2120); Z ʼ11, 361 (R4881a: Pus ca păzitorVDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2003); Z ʼ13, 312 (R5332: Răbdarea, un har de bază al caracteruluiVDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1177); Z ʼ14, 248 (R5520: Loialitatea dovedită prin ascultare promptăVDM, Vol. 12, Nr. 5, pag. 858).

L.T. în limba rusă; R4628; R4820; R5332; R5520.

L.T. în limba ucraineană; R1565; R4628; R4820; R4881_1; R5332; R5520.

L.T. în limba engleză; R1565; R3149; R4628; R4820; R4881; R5332; R5520.

Întrebări: Am fost eu săptămâna aceasta cumpătat, pregătit să slujesc și plin de speranța binecuvântată, sau nu? Ce efect a avut aceasta asupra mea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 MARTIE [R4911] (Cântarea 103)