28 APRILIE

Ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, și răbdarea, experiență; iar experiența, speranță; și speranța nu face de rușine, pentru că dragostea lui Dumnezeu se varsă în inimile noastre prin Spiritul sfânt, care ne este dat Romani 5:3-5.

Noi avem nevoie de răbdare și ea poate fi câștigată numai prin încercări. Noi avem nevoie de credință și ea poate fi dezvoltată numai prin lipsuri. Noi avem nevoie de experiență pentru lucrul nostru în viitor, care poate fi câștigată numai prin astfel de experiențe care ne permit să simțim slăbiciunile, greutățile și încercările celor din jurul nostru, cărora le vom fi servi și reprezentanți când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru noi, deci, lecția experiențelor prezente este să ne împotrivim răului, dar nu cu rău, ci cu bine — Z ’03, 348 (R3228).  

*       *       *

Necazurile în sine nu pot provoca plăcere, dar noi ne putem lăuda în ele atunci când lucrează în noi răbdare. Și o astfel de perseverență în facerea binelui este răsplătită de aprobarea lui Dumnezeu, care, atunci când este realizată, umple inima cu speranță pentru victorie finală. Dar această speranță nu este zadarnică, pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere să dea această victorie celor ale căror inimi sunt umplute cu iubirea divină, o iubire care este rodul ales al Spiritului sfânt pe care ni l-a dat Dumnezeu în Cristos Isus — PT 1927, 55.

Pasaje paralele: Matei 5:11; 1 Petru 3:12-14; 2 Corinteni 4:16-18; 7:4; Evrei 12:5-13; Iacov 1:2-4, 12; Filipeni 1:20; 2 Timotei 1:12; 2 Corinteni 1:22; Galateni 4:6; Efeseni 1:13, 14.

Cântări: 300 [-], 305 [-], 263 [170], 92, 201 [-], 166 [126], 90.

Poeziile Zorilor, 203: Speranța noastră binecuvântată.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorare ― VDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 361 (R4881a: Pus ca păzitor VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2003); Z ʼ12, 28 (R4956a: Proba rezistenței VDM, Vol. 24, Nr. 5, pag. 1888); Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină — persecuție și încercări de foc VDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574); Z ʼ13, 311 (R5331: Încercarea apostolilor și lecția ei VDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1179).

L.T. în limba rusă; R5331.

L.T. în limba ucraineană; R4881; R4956_1; R5116; R5331.

L.T. în limba engleză; R3238; R4881; R4956; R5116; R5331.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am primit? Ce au îndeplinit ele pentru mine?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 28 APRILIE [R4200] (Cântarea 150)