27 MARTIE

Pentru ei mă rog … ca ei toți să fie una … pentru ca ei să fie făcuți desăvârșiți în una … ca lumea să știe că tu … i-ai iubit precum m-ai iubit pe mine Ioan 17:20-23, KJV.

Cu uimire întrebăm: cum se poate aceasta? Domnul nostru Isus totdeauna a fost în armonie deplină cu Tatăl — un Fiu care cu strălucire a reflectat chipul Lui. Dar cu noi nu a fost la fel; noi am fost păcătoși și nu am avut nimic vrednic de iubit. Da, însă am fost spălați și curățați, și oricât de imperfect ar fi încă vasul nostru pământesc, inima noastră este perfectă în ochii Celui care poate citi în ea. Fiindcă El ne vede cu o inimă perfectă — intenție și scop perfecte — văzând că ne străduim să învingem slăbiciunile și neputințele trupului imperfect, că facem eforturi dureroase dar hotărâte să-I facem voia și că ne încredem cu umilință în pregătirile pe care El le-a făcut pentru răscumpărarea noastră din cădere, Dumnezeu recunoaște în noi ceea ce este vrednic de iubirea Lui — Z ’03, 79 (R3160).

*       *       *

Binecuvântat cuget! Cei din poporul Domnului se bucură de faptul că Cristos intervine pentru ei, că El se roagă Tatălui să-i desăvârșească pe toți în cunoașterea Fiului lui Dumnezeu și în credința în El ca împreună-discipoli ai lui Isus Cristos. Aceasta nu trebuie să-i mire, deoarece întregirea lor în unitate trebuie să preceadă aducerea lumii la credință, prin care lumea va recunoaște că Tatăl îi iubește ca pe poporul Său adevărat cu același fel de iubire cu care l-a iubit și pe Isus — PT 1930, 30.

Pasaje paralele: 2 Samuel 1:26; Psalmii 133; Ioan 17:11; Romani 12:5; 1 Corinteni 1:10; Galateni 3:28; Efeseni 4:3-6; Ioan 14:11, 20; 1 Ioan 1:3; 3:24; Coloseni 2:2; 3:14; Evrei 13:23; Ioan 12:26; 15:9; 16:27; Efeseni 2:4; 1 Ioan 3:1, 2.

Cântări: 45, 63, 67, 68, 165 [125], 176 [130], 333 [-].

Poeziile Zorilor, 50: Dumnezeu știe.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 359 (R5358: Asemănarea de caracter cu Domnul nostruVDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1132).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 231 (R5284a: De ce există diversitate în poporul DomnuluiVDM, Vol. 18, Nr. 1, pag. 1268); Z ʼ14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în marele plan al veacurilorVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1014).

L.T. în limba rusă; R4390; R5284_1; R5429.

L.T. în limba ucraineană; R2235; R3160; R4390; R5284_1; R5429.

L.T. în limba engleză; R2235; R3160; R4390; R5284b; R5429.

Întrebări: Ce experiențe din săptămâna aceasta au arătat că acest text este adevărat? În ce mod? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 27 MARTIE [R4062] (Cântarea 22)