28 MARTIE

Îndură necazul, ca un bun soldat al lui Isus Cristos 2 Timotei 2:3.

Ostașul adevărat nu-și pune în discuție cauza sa. Se presupune — cu drept cuvânt — că înainte de a se fi înrolat ca ostaș el s-a hotărât în privința dreptății și neprihănirii cauzei pe care s-a angajat s-o servească. După aceea el susține această cauză și înfruntă împotrivirile față de ea. El este gata să cheltuiască tot și să fie cu totul cheltuit în apărarea ei. Măreț lucru este a servi lui Cristos în onestitate și credință deplină! Este o bucurie nespusă a fi de partea cea dreaptă, a ști că dincolo de câmpul sângelui și de valea umbrelor este din belșug intrare în bucuriile și pacea triumfătorului Rege al regilor. Pentru o speranță ca aceasta nimeni nu ar trebui să se retragă din asprimea luptei, nimeni să nu tremure în fața furiei dușmanului și să nu se înspăimânte în fața foamei, setei, goliciunii, rănilor sau morții — Z ’03, 84 (R3162).  

*       *       *

Cei din poporul Domnului sunt soldați în acea armată al cărei comandant este Isus. Războiul lor necesită o îndurare puternică din cauza greutăților numeroase la care sunt expuși. Ei trebuie să stăruie a se lepăda de sine în mulțimea de lipsuri. Numeroasele lor defecte le pune la încercare îndurarea până aproape să-i sleiască de puteri. Ei trebuie să-și suporte cusururile în așa fel încât să nu se descurajeze, și pot să îndure osteneala încercărilor și suferințelor lor doar cu un spirit care este deprins cu greutățile și este susținut de Domnul — PT 1935, 32.

Pasaje paralele: Evrei 2:10; Isaia 59:16, 17; 54:17; Efeseni 6:10-17; Romani 13:12; 2 Corinteni 6:7; 10:4, 5; 1 Tesaloniceni 5:8; 1 Timotei 6:12; 2 Timotei 4:7; 1 Corinteni 16:13; 1 Petru 5:8, 9; Filipeni 1:27; 4:1; Iosua 1:6, 7; Daniel 11:32.

Cântări: 272 [171], 20, 183 [136], 164 [124], 44, 266 [-], 13.

Poeziile Zorilor, 77: Amin, Amin.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 54 (R5403: Luând partea la suferință ca buni ostași ― VDM, Vol. 15, Nr. 3, pag. 1060).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce am îndurat eu în războiul creștin săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Ce m-a ajutat sau ce mi-a stat în cale? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 28 MARTIE (Cântarea 414)