19 FEBRUARIE

Toate sunt curate pentru cei curați; dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat, ci și mintea lor și conștiința le sunt necurate. Ei mărturisesc că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin fapte Îl tăgăduiesc, fiind urâcioși și nesupuși și găsiți nevrednici pentru orice faptă bună Tit 1:15, 16.

Ce groaznică este starea aceasta și cât de atent trebuie să fie tot poporul Domnului ca nu numai să aibă inima și mintea curată, ci și conștiința să și-o păstreze foarte sensibilă și în strânsă armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Această stare poate fi menținută numai dacă ne vom judeca pe noi înșine adeseori și cu strictețe, după standardul pe care Dumnezeu ni l-a dat — legea Lui de iubire.

Aș vrea să recunosc pe loc
Dorințe de plăceri, trufie,
Să sting ce este-n mine foc,
Gândul hoinar să nu-mi mai fie
.

— Z ’99, 214 (R2516).

*       *       *

Inima omului se alipește de orice atinge el; pentru el este fie bine fie rău, după cum el este bun sau rău. Cei care sunt curați atribuie puritate la ceea cu ce ei intră în atingere, pe când cei necurați pângăresc orice ating. Această lume a diferenței există datorită calității morale diferite a oamenilor. Dacă cel care a aparținut odată Domnului a devenit necurat, el se murdărește mai tare decât cel care niciodată nu a fost curat. Ființa îi este întinată — PT 1936, 14.

Pasaje paralele: Matei 15:11; Luca 11:39-41; Faptele 10:15, 28; Romani 14:14, 17, 20, 23; 1 Corinteni 6:12; 10:23-25; 1 Timotei 5:8; 2 Timotei 3:5; Evrei 6:4-8; 10:26-31; 2 Petru 2:20-22; 1 Ioan 5:16; Iuda 11-13.

Cântări: 20, 13, 1, 196 [142], 198 [-], 266 [-], 267 [-].

Poeziile Zorilor, 254: Mânia lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 245 (R5746: Ferice de cei cu inima curatăVDM, Vol. 7, Nr. 3, pag. 473).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: M-am ferit eu săptămâna aceasta de păcatele îndrăznețe? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 19 FEBRUARIE (Cântarea 41)