18 FEBRUARIE

Iehova Dumnezeul vostru vă încearcă, pentru a ști dacă îl iubiți pe Iehova Dumnezeul vostru cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru Deuteronom 13:3.

Împărăția este destinată numai acelora care, prin harul lui Dumnezeu, vor deveni în inimă asemenea Domnului Isus, prin aceea că-L vor iubi pe Domnul din toată inima și din tot sufletul, și vor fi capabili să zică: „Nu voia mea ci a Ta, Doamne, să se facă”. Nicio altă condiție nu ne poate face vrednici de Împărăție, ci numai aceasta a supunerii depline față de Domnul, pentru că nicio altă condiție nu înseamnă subordonare completă și iubire deplină față de Dumnezeu. Să nu uităm că toate lucrurile cerești, pe care „ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit”, Dumnezeu le-a rezervat pentru cei care Îl iubesc pe El în mod suprem — Z ’98, 40 (R2257).

*       *       *

Dumnezeu caută un popor încercat, dovedit loial în fiecare punct al caracterului. Din acest motiv El aranjează în viața poporului Său providențe diferite, astfel încât ei să-și poată demonstra atitudinea inimii lor în mijlocul acestor providențe, dacă va fi devotată Lui, sieși sau lumii; și binecuvântat este creștinul care dă dovadă de devotament față de Dumnezeu! — PT 1932, 15.

Pasaje paralele: Geneza 22:1-14; Deuteronom 8:2, 5; 2 Cronici 32:31; Iov 1:8-22; 2:3-10; Psalmii 66:10-13; Daniel 12:10; Zaharia 13:9; Maleahi 3:2, 3; 2 Tesaloniceni 1:4, 5; Evrei 12:5-11; Iacov 1:2, 3, 12; 1 Petru 1:6, 7; 4:12-19; Apocalipsa 2:10.

Cântări: 13, 3, 38, 56, 57, 93, 179 [133].

Poeziile Zorilor, 286: Odihnească-se.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 341 (R5799: De ce a permis Dumnezeu amăgirile nedreptății ale SataneiVDM, Vol. 6, Nr. 1, pag. 375).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am avut eu încercări săptămâna aceasta? Care au fost ele? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 18 FEBRUARIE (Cântarea 326)