14 MARTIE

Cel încet la mânie este mai bun decât cel tare, și cel ce își stăpânește spiritul, decât cel ce ia o cetate Proverbe 16:32.

Deși mânia cu caracter de ură, răutate, ceartă și invidie trebuie înlăturată de către toți cei care se străduiesc să imite exemplul Fiului iubit al lui Dumnezeu, totuși, mânia cu sensul de indignare dreaptă împotriva faptelor rele și a diferitelor forme ale păcatului este potrivită. Chiar dacă mânia trebuie folosită cu mare moderație, sprijinită pe iubire, există împrejurări când ar fi greșit a nu avea și a nu aplica o mânie dreaptă — Z ’96, 279 (R2068).

*       *       *

Motivul din care cei înceți la mânie sunt mai buni decât cei tari este acela că iubirea și simpatia îi determină să ia în considerare slăbiciunile altora, pe care cei tari nu sunt dispuși să le ia. Motivul din care cel ce își stăpânește spiritul este mai mare decât cel care ia o cetate este acela că încercarea de a scoate afară pe Satan, lumea și trupul din fortăreața lor care este în inima sa necesită perseverență, strategie și vitejie mai mare decât a celui care ia o cetate. O astfel de stăpânire de sine este o adevărată cucerire — PT 1935, 31, 32.

Pasaje paralele: Proverbe 25:28; 1 Corinteni 13:4, 7; 2 Corinteni 6:4-6; Galateni 5:22, 23; Efeseni 4:1, 2, 26, 31, 32; Coloseni 1:11; 3:12, 13; 1 Timotei 1:16; 2 Timotei 3:10; 4:2; 1 Samuel 10:27; 24:1-15; Matei 27:12-14; 1 Corinteni 9:25, 27; Tit 2:2.

Cântări: 13, 44, 1, 244 [-], 179 [133], 274 [406], 99 [-].

Poeziile Zorilor, 133: Statornic, neclintit.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 59 (R5635: Momentul psihologic ― VDM, Vol. 10, Nr. 1, pag. 670).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am fost eu îndelung-răbdător și am avut eu stăpânire de sine săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce mi-a stat în cale? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 MARTIE (Cântarea 166)