13 MARTIE

Deci câți suntem desăvârșiți să gândim aceasta; și, dacă gândiți ceva altfel, Dumnezeu vă va descoperi și aceasta. Dar la ceea ce am ajuns, să umblăm pe aceleași urme — Filipeni 3:15, 16.

Pentru cei care au ajuns la ținta iubirii desăvârșite este de neapărată trebuință să se mențină activi în serviciul Domnului, punându-și viața pentru frați. Aceștia trebuie să stea nu numai ca reprezentanți ai lui Dumnezeu și ai principiilor dreptății, ci și ca reprezentanți ai acelor care sunt tari în Domnul, în puterea tăriei Lui și în credința în Cuvântul Său — gata, doritori și eficienți în încurajarea altor alergători aflați în cursul alergării, ca și ei să poată ajunge la „țintă” — Z ’01, 10 (R2753).

*       *       *

Calitățile caracterului la care am ajuns în trecut stau la temelia dezvoltării din prezent și la temelia făgăduinței pentru viitor. Dacă folosim cu credincioșie ceea la ce am ajuns deja vom crește încă mai mult. Acesta este sentimentul inimii celor ale căror inimi sunt statornicite de-a binelea în Dumnezeu, și orice lipsă ar avea — de slujire, cunoștință sau har, o astfel de dispoziție din partea lor va fi recunoscută de Dumnezeu ca fiind potrivit să o binecuvânteze mai mult cu avansarea în slujire și cu creșterea în cunoștință și în har, pe care El le va acorda la vremea cuvenită — PT 1930, 30.

Pasaje paralele: Iov 1:1; Psalmii 37:37; Matei 5:48; 19:21; 1 Corinteni 2:6; 14:20; 2 Corinteni 13:11; Efeseni 4:11-13; Coloseni 4:12; Evrei 5:14; 1 Petru 5:10; Galateni 5:10; Romani 12:16; 15:5; Filipeni 2:2; 4:2; Galateni 6:16.

Cântări: 267 [-], 1, 20, 23, 95, 170 [-], 315 [-].

Poeziile Zorilor, 306: Prima urmă lăsată.  

Lectură din Turn: Z ʼ08, 182 (R4188: „Umblați ca niște copii ai luminii”).

Întrebări: M-am străduit eu săptămâna aceasta să practic ceea ce sugerează acest text? Cu ce rezultate?