12 MARTIE

Ținta poruncii este dragostea dintr-o inimă curată și dintr-o conștiință bună și din credință neprefăcută 1 Timotei 1:5.

Trebuie să ne fie clar că scopul final al tuturor procedurilor divine cu noi și pentru noi, semnificația finală a tuturor făgăduințelor divine făcute nouă, este dezvoltarea iubirii, care este asemănarea cu Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. Pentru ca această iubire să se dezvolte în noi în înțelesul și gradul dorit de Domnul, este necesar ca ea să izvorască dintr-o inimă curată, în armonie deplină cu Domnul și cu legea Lui de iubire, și în totală contradicție cu potrivnicul și cu legea lui de egoism — Z ’00, 360 (R2733).

*       *       *

Atributele frumoase ale unui caracter creștin copt, asemenea celor ale caracterului lui Dumnezeu, sunt compuse din înțelepciune, dreptate, iubire și putere. Deși aceste caracteristici se sprijină una pe alta, cea mai strălucitoare dintre ele este iubirea. Obiectivul celorlalte trei este dezvoltarea iubirii, iar ținta finală a dezvoltării caracterului este supremația iubirii divine, care este în armonie cu, este susținută de și decurge din — înțelepciune, dreptate și putere — PT 1936, 31.

Pasaje paralele: Matei 7:12; Romani 13:8-10; Ioan 13:35; Efeseni 1:4; Galateni 5:14; Coloseni 3:14; 1 Corinteni 13; Iacov 2:8; 1 Ioan 3:18, 19; 1 Petru 1:22; 3:8; 4:8; Evrei 9:14; Faptele 15:8, 9; 1 Corinteni 6:11; Tit 3:5; Filipeni 2:13.

Cântări: 201 [-], 165 [125], 105 [103], 125 [-], 154 [-], 130 [111], 1.

Poeziile Zorilor, 79: Însușirile iubirii.        

Lectură din Turn: Z ʼ15, 261 (R5755: Scopul final al legii lui Dumnezeu VDM, Vol. 7, Nr. 2, pag. 456).

L.T. În limba rusă.

L.T. În limba ucraineană.

L.T. În limba engleză.

Întrebări: Ce efect a avut asupra mea acest text? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat? Care au fost împrejurările? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 14 MARTIE (Cântarea 166