11 MARTIE

De aceea și noi, fiind încercuiți cu un nor așa de mare de martori, să lăsăm deoparte fiecare greutate și păcatul care ne copleșește așa de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care este pusă înaintea noastră — Evrei 12:1.

Voi care recunoașteți premiul chemării lui Iehova și care vă străduiți să alergați înainte spre țintă, „încingeți-vă coapsele minții voastre”; oțeliți-vă și întăriți-vă intențiile și eforturile; reînnoiți-vă hotărârea; înmulțiți-vă sârguința; aruncați la o parte poverile grijilor lumești inutile; sporiți-vă zelul și, după cum îndeamnă Apostolul, alergați cu răbdare în alergarea pusă înaintea voastră. Alergați, dar nu ca unii care doar lovesc în aer, ci ca unii care au un scop în vedere și care, cu seriozitate uluitoare, sunt hotărâți să-și facă chemarea și alegerea sigure — Z ’03, 54 (R3149).

*       *       *

Exemplul nobil al Vrednicilor Bătrâni, care ne înconjoară așa cum un tip își încercuiește antitipul, mărturisește despre credincioșia lui Dumnezeu față de cei loiali, și ne îndeamnă să lepădăm păcatele și erorile care ne asaltează, greutățile de egoism și spirit lumesc care ne împovărează în alergarea pentru premiu. Eliberați astfel, cu atât mai ușor putem persevera în alergarea pentru a obține și a păstra asemănarea cu Cristos — PT 1926, 28.

Pasaje paralele: Evrei 11:2-40; Iacov 5:10, 11; Psalmii 19:12, 13; 2 Corinteni 7:1; Coloseni 3:8; 1 Petru 2:1; Filipeni 3:13, 14; 1 Corinteni 9:24, 26; Evrei 6:1; Luca 21:19; Evrei 10:36; Iacov 1:4; 5:7.

Cântări: 20, 200 [-], 136 [-], 95, 221 [-], 78, 145 [-].

Poeziile Zorilor, 41: Chemarea Divină.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 291 (R5318: Alergarea din acest veac — „norul de martori” al acesteia  ― VDM, Vol. 17, Nr. 2, pag. 1203).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 157 (R4611: Vrednicii din vechime — cum vor fi făcuți desăvârșiți ― VDM, Vol. 29, Nr. 5, pag. ); Z ʼ13, 60 (R5188: Vrednicii din vechimeVDM, Vol. 20, Nr. 3, pag. 1441); Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveriVDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875).

L.T. în limba rusă; R4050; R4330; R4611; R5188; R5508.

L.T. în limba ucraineană; R4050; R4330; R4611; R5188; R5508.

L.T. în limba engleză; R3149; R4050; R4330; R4611; R5188; R5508.

Întrebări: Ce am făcut eu săptămâna aceasta cu „greutățile” mele, cu păcatul care înfășoară și cu alergarea pentru premiu? Care au fost motivele, ajutoarele sau piedicile și rezultatele pe care le-am avut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 11 MARTIE [R2861] (Cântarea 27)