10 MARTIE

Îndemnați-vă zilnic unii pe alții, cât timp se spune Astăzi; ca nu cumva să fie vreunul dintre voi împietrit prin înșelătoria păcatului — Evrei 3:13.

Dacă observăm că în oarecare măsură ne cuprinde o somnolență spirituală, care pe neobservate amorțește simțurile noastre spirituale așa încât adevărul își pierde puterea inspiratoare asupra noastră, prima noastră datorie este să recurgem la rugăciune și la comuniune cu Dumnezeu și Cuvântul Său pentru ca puterea lui sfințitoare să fie realizată. Fiindcă suntem făcuți părtași la Împărăție împreună cu Cristos, dacă ținem strâns începutul încrederii noastre neclintit până la sfârșit (Evrei 3:14) — Z ’03, 54 (R3149).

*       *       *

Prin intermediul diferitelor lui căi de intrare păcatul este extrem de înșelător, și îndemnurile sale amăgitoare au cu siguranță un efect de împietrire asupra inimii care se lasă înduplecată. De aceea, pe tot parcursul Veacului Evanghelic, discipolii lui Cristos au privilegiul de a se îndemna zilnic unii pe alții după necesitate, pentru ca astfel să fie păstrați fără vină. Cu atât mai mult ne revine nouă datoria aceasta și privilegiul acesta, deoarece ziua se apropie repede — PT 1932, 30.

Pasaje paralele: Faptele 13:15; 20:2; Romani 12:8; 2 Corinteni 9:5; 1 Timotei 6:2; Tit 2:15; Evrei 12:3, 4; 13:22; Deuteronom 29:18; Psalmii 9:15, 16; Proverbe 5:22; Isaia 57:20, 21; Marcu 7:21-23; Galateni 6:7, 8; 1 Petru 4:3.

Cântări: 145 [-], 198 [-], 34, 114 [-], 196 [142], 4, 130 [111].

Poeziile Zorilor, 107: Folosește-mă, Doamne!

Lectură din Turn: Z ʼ03, 53 (R3149: Îndemnul apostolului Petru).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am încercat eu săptămâna aceasta să îmbărbătez pe frați să lupte lupta cea bună a credinței? Din ce motiv? În ce mod? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 10 MARTIE (Cântarea 29