9 MARTIE

Dumnezeu nu este nedrept să uite lucrarea voastră și munca dragostei, pe care ați arătat-o pentru numele lui, în aceea că ați servit și serviți sfinților — Evrei 6:10.

Niciun copil al Domnului nu ar trebui să fie mulțumit lăsând să treacă zilele secerișului din prezent, cu ocaziile lor de aur pentru slujire și colaborare, fără de-a ridica zilnic steagul regal și de-a arăta public laudele Celui care l-a chemat din întuneric la lumina Sa, sau fără de-a ajuta și colabora cu alții, pe care Domnul, în providența Sa, i-a pus în poziții mai avantajoase în ce privește serviciul public — Z ’03, 59 (R3152).

*       *       *

Lucrarea și munca care decurg din iubire, pe care sfinții o îndeplinesc pentru dezvoltarea și desăvârșirea lor reciprocă în asemănarea cu Cristos, trebuie în primul rând să fie arătată pentru numele Său, pentru gloria lui Dumnezeu. Astfel de lucrare și muncă din iubire — gând minunat! — Dumnezeu deține cu apreciere, și astfel dreptatea Lui nu-i permite să uite acestea — PT 1933, 46.

Pasaje paralele: Proverbe 14:31; 22:9; 28:27; 31:20; Matei 10:40-42; 18:5, 6; Faptele 11:29; 24:17; Romani 12:13; 15:25, 26; 2 Corinteni 8, 9; 1 Tesaloniceni 1:3, 6, 7; 2 Timotei 1:18.

Cântări: 46, 11, 19, 45, 235 [158], 286 [-], 333 [-].

Poeziile Zorilor, 220: Ea a făcut ce a putut.

Lectură din Turn: Z ʼ15, 380 (R5818: Osteneala din iubire va fi răsplătităVDM, Vol. 5, Nr. 5, pag. 345).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am suportat? Care au fost rezultatele lor?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 09 MARTIE (Cântarea 125