8 MARTIE

Dumnezeu a pus membrele, pe fiecare dintre ele, în trup, așa cum a voit — 1 Corinteni 12:18.

Niciun membru din Corpul lui Cristos nu poate zice că el nu are nevoie de alt membru și niciun membru nu poate zice că el nu poate face nimic în serviciul Corpului. Sub îndrumarea Capului nostru glorios, fiecare membru care este plin de spiritul Său și doritor de a-I sluji poate să-I slujească. Când va veni timpul răsplății, cine știe cât de mult din serviciul lui Pavel și al lui Apolo va fi pus pe seama unora dintre cei umili, ca Acuila și Priscila, care, în diferite feluri, au slujit, au îmbărbătat și susținut pe frații lor mai capabili în lucrarea Domnului — Z ’03, 59 (R3152).

*       *       *

Dacă am putea să învățăm lecția că Dumnezeu a pus membrele în Corp așa cum I-a plăcut Lui, nu numai că nu vom fi invidioși pe locurile ocupate de membrii-tovarăși, ci vom coopera bucuroși cu ei la îndeplinirea privilegiilor pozițiilor lor. Lui Dumnezeu i-a plăcut să pună pe fiecare membru în Corp acolo unde fiecare poate ajuta cel mai bine pe alții, și acolo unde fiecare poate fi ajutat cel mai bine de către ceilalți — PT 1934, 31.

Pasaje paralele: 1 Corinteni 12:5-31; 3:5; 4:1-16; Romani 12:3-8; 8:29; Efeseni 1:22, 23; 2:15; 4:3-6, 11-15; 5:23, 30; Coloseni 1:24; 2:10; Faptele 2:36; Evrei 3:3, 6; Apocalipsa 1:13; 2:1.

Cântări: 21, 23, 94, 96, 170 [-], 6, 322 [-].

Poeziile Zorilor, 232: În grădina Domnului.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 295 (R5321: Spiritul de serviciu, spiritul uceniciei ― VDM, Vol. 17, Nr. 1, pag. 1197).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: În ce mod m-am purtat eu cu frații săptămâna aceasta? Din ce motiv m-am purtat așa? Care au fost rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 08 MARTIE (Cântarea 15)