7 MARTIE

Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu trăiește în noi și dragostea lui este desăvârșită în noi — 1 Ioan 4:12.

Dacă sunt ceva sau nu sunt nimic în estimarea lui Dumnezeu, depinde de măsura iubirii mele față de El, față de frații Lui, față de cauza Lui, față de lume în general și chiar față de dușmanii mei, mai degrabă decât de cunoștința, sau faima, sau activitatea mea de orator. La măsurarea caracterului, deci, trebuie să punem iubirea pe primul loc și ea trebuie considerată ca principala dovadă a apropierii și acceptării noastre de Domnul. Toți cei care au primit Spiritul sfânt trebuie să aibă o dispoziție bună. În niciun alt mod nu putem arăta mai bine laudele Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, decât prin manifestarea spiritului iubirii în lucrurile zilnice ale vieții  — Z ’03, 56, 57 (R3150).

*       *       *

Scripturile declară că Dumnezeu este iubire și că El locuiește în poporul Său, nu personal, ci prin Spiritul Său, prin calitățile Sale. Oricine dar dă dovadă de această calitate a iubirii, Dumnezeu locuiește în el, și cel care continuă să dea dovadă de această calitate în mijlocul feluritelor experiențe ale vieții va avea bucuria de a vedea iubirea divină desăvârșită în el — PT 1935, 31.

Pasaje paralele: Ioan 3:16; 6:54-56; 13:34; 14:21-23; 15:7-12; 17:21; 1 Corinteni 3:16; 6:19; 2 Corinteni 6:16; 1 Ioan 3:16-18, 22-24; 4:7, 13, 15-19; Romani 8:8-17; Galateni 4:5, 6.

Cântări: 165 [125], 166 [126], 23, 47, 74, 114 [-], 105 [-].

Poeziile Zorilor, 97: În numele Meu.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 205 (R4849: Iubirea care se cere de la noua creație ― VDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2070).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat în ele? Ce rezultat au dat aceste experiențe?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 07 MARTIE (Cântarea 220)