6 MARTIE

Căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug Filipeni 4:11, 12, VDC.

Dacă aflăm că experiențele vieții noastre sunt foarte schimbătoare, putem trage concluzia că Domnul vede că avem lipsă atât de înălțimile cât și de adâncimile prosperității și adversității, care să ne instruiască cum se cuvine și să ne califice pentru poziția pe care ne-a rezervat-o pentru viitor. Să învățăm, deci, precum a făcut apostolul, cum să trăim în belșug, fără a lăsa ca abundența bunurilor pământești să ne abată de la angajamentele consacrării noastre. Să învățăm, de asemenea, cum să trăim în lipsuri (în nevoi), adică să nu dorim nimic mai mult decât vede de bine înțelepciunea și providența Domnului să ne dea. Să fim mulțumiți Z ’03, 10 (R3129).

*       *       *

A fi mulțumit în orice împrejurare este o realizare glorioasă, și este un ideal spre care poporul Domnului trebuie să tindă mereu. Puțini sunt, într-adevăr, cei care pot suferi umilirea cu mulțumire; încă mai puțini sunt cei care pot primi succesul cu mulțumire. Noi învățăm să primim toate lucrurile cu mulțumire numai prin multe experiențe de înjosire și înălțare — PT 1930, 30.

Pasaje paralele: Psalmii 37:7; Proverbe 16:8; 17:1, 22; 30:8; Eclesiastul 4:6; 5:12; Luca 3:14; 1 Corinteni 7:20, 24; 2 Corinteni 6:9, 10; 1 Timotei 6:6-12; Evrei 13:5, 6; Psalmii 16:6; 37:7, 16; Proverbe 14:14; 15:13, 15, 30.

Cântări: 50, 94, 15, 170 [-],  176 [130], 179 [133], 244 [-].

Poeziile Zorilor, 297: Tatăl nostru este la cârmă.

Lectură din Turn: Z ʼ98, 243 (R2351: „Fiți mulțumiți cu cele pe care le aveți”).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Ce rezultat au dat ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 06 MARTIE (Cântarea 202