5 MARTIE

Dacă este vreo virtute și dacă este vreo laudă, gândiți-vă la acestea — Filipeni 4:8.

Noi putem medita în siguranță asupra lucrurilor virtuoase sau valoroase, asupra lucrurilor în oricare grad lăudabile — cuvintele, sentimentele, faptele nobile ale cuiva — și, ca rezultat, constatăm că noi creștem către acele idealuri din care s-au hrănit mintea, inima și voința noastră nouă. Prin înnoirea minții ne vom transforma tot mai mult și vom ajunge tot mai aproape de glorioasa asemănare cu Domnul și Învățătorul nostru, fiind schimbați din slavă în slavă, pas cu pas, încetul cu încetul, în timpul vieții prezente; gândurile noastre fiind în această atitudine și unitatea noastră cu Domnul fiind menținută, vom avea parte de învierea celor drepți care ne va desăvârși în chipul și asemănarea Domnului — Z ’03, 9 (R3129).

*       *       *

Virtuțile se referă mai mult la harurile dreptății, iar laudele la harurile dragostei. Întrucât mintea nu poate să nu gândească, cu cât este mai nobil a nutri gânduri bune și a cugeta la calități bune, la virtuți și laude! Un plan jos de cugetare este a gândi la lucruri; unul mai înalt este a gândi la persoane; dar cel mai înalt este a nutri gânduri nobile și a cugeta la calități nobile, mai ales așa cum acestea există în Dumnezeu, în Cristos și în sfinți; și acesta este și cel mai bun mod de a deveni asemenea lor — PT 1936, 31.

Pasaje paralele: 2 Petru 1:3, 5; Iosua 1:8; Psalmii 1:2; 4:4; 19:14; 39:3; 49:3; 63:5, 6; 77:10-12; 104:34; 119:11, 15, 16, 23, 48, 59, 97, 99; 139:17, 18; 143:5; 1 Timotei 4:13.

Cântări: 198 [-], 95, 141 [-], 1, 125 [-], 150 [-], 196 [142].

Poeziile Zorilor, 290: Viața mea este doar o țesătură.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 168 (R5908: Încolo, fraților, gândiți-vă! VDM, Vol. 3, Nr. 4, pag. 190).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 45 (R4759a: Să luăm seama la inimile noastreVDM, Vol. 27, Nr. 6, pag. 2239); Z ʼ11, 108 (R4797a: Fără vină și curați, neîntinațiVDM, Vol. 27, Nr. 2, pag. 2170); Z ʼ11, 206 (R4850: Se găsește o biblie pierdutăVDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2069); Z ʼ11, 241 (R4917: O examinare de sine practică în privința iubiriiVDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1937).

L.T. în limba rusă;

L.T. în limba ucraineană; R4759_1; R4797; R4850; R4917.

L.T. în limba engleză; R4759b; R4797; R4850; R4917.

Întrebări: Am meditat eu săptămâna aceasta asupra virtuților și laudelor? În ce mod? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să meditez asupra lor? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 05 MARTIE [R4635] (Cântarea 49)