4 MARTIE

Toate cele pure, toate cele de iubit, toate cele vorbite de bine … gândiți-vă la acestea — Filipeni 4:8.

Noi trebuie să iubim și să cultivăm ce este curat în așa măsură încât ceea ce este necurat ne va cauza suferință, durere și vom dori să ștergem din memoria noastră. Aceasta însă numai așa se poate realiza dacă gândim întotdeauna la lucrurile curate și evităm gândirea la lucrurile necurate. Trebuie să recunoaștem adevărata frumusețe și să o prețuim. Când ne gândim la cele mai curate lucruri este necesar să ne înălțăm mintea cât mai sus posibil și, pe cât suntem în stare, să discernem frumusețea caracterului perfect al Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Isus Cristos și frumusețea care, proporțional, se arată în unul sau altul dintre urmașii lui Isus, care pășesc aproape în urmele Sale — Z ’03, 9 (R3129).

*       *       *

Prin lucrurile pure se are în vedere scopul lipsit de păcat pentru a-l glorifica pe Dumnezeu. Prin cele de iubit se are în vedere aprecierea caracterului bun și a principiilor bune. Prin cele vorbite de bine se are în vedere ceea ce este în armonie cu standardele corecte. Gândirea la lucrurile acestea nu poate decât să ne purifice scopurile, să ne dezvolte iubirea dezinteresată și să ne înnobileze caracterul — PT 1926, 28.

Pasaje paralele: Psalmii 12:6; 19:8; 24:3-5; 119:40; Proverbe 15:26; 20:9; Matei 5:3-12; Ioan 15:9-17; 1 Timotei 1:5; 3:9; 2 Timotei 2:22; Romani 12:9-21; 1 Corinteni 13; 2 Corinteni 6:8; Coloseni 3:12-17; Evrei 11:2, 39; 1 Ioan 4:7-21; Proverbe 22:1; Eclesiastul 7:1.

Cântări: 1, 4, 95, 196 [142], 198 [-], 201 [-], 267 [-].

Poeziile Zorilor, 290: Iubirea nemărginită a lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 165 (R4826: Obiceiuri corecte de gândireVDM, Vol. 26, Nr. 5, pag. 2110).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 184 (R5258: Vederea spirituală proporțională cu puritatea inimiiVDM, Vol. 18, Nr. 4, pag. 1310); Z ʼ14, 99 (R5429: Caracterul lui Iehova manifestat în marele Plan al VeacurilorVDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1014); Z ʼ15, 245 (R5746: Ferice de cei cu inima curatăVDM, Vol. 7, Nr. 3, pag. 473); Z ʼ16, 168 (R5908: Încolo, fraților gândiți-vă!VDM, Vol. 3, Nr. 4, pag. 190).

L.T. în limba rusă; R5258; R5429; R5746; R5908.

L.T. în limba ucraineană; R5258; R5429; R5746; R5908.

L.T. în limba engleză; R5258; R5429; R5746; R5908.

Întrebări: M-am gândit eu săptămâna aceasta la lucrurile pure, la cele de iubit și la cele vorbite de bine, sau la lucrurile opuse lor? Care au fost împrejurările și rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 04 MARTIE [R3166] (Cântarea 154