3 MARTIE

Toate cele drepte … gândiți-vă la acestea — Filipeni 4:8.

Noi trebuie să iubim și să cultivăm ce este pur în așa măsură încât ceea ce este impur ne va pricinui suferință, durere, și vom dori să ștergem din memoria noastră. Aceasta însă se va realiza numai dacă gândim continuu la acele lucruri care sunt curate și evităm a ne gândi la lucrurile care sunt necurate. Trebuie să recunoaștem adevărata frumusețe și să o prețuim. Când ne gândim la cele mai curate lucruri este necesar să ne înălțăm mintea cât mai sus posibil și, pe cât suntem în stare, să discernem frumusețea caracterului perfect al Dumnezeului nostru și al Domnului nostru Isus Cristos, și proporțional, frumusețea care se arată în unul sau altul dintre urmașii lui Isus, care pășesc aproape în urmele Sale Z ’03, 9 (R3129).

*       *       *

Dreptatea este bunăvoința pe care o datorăm fiind recunoscători pentru binele făcut nouă. Pentru a dezvolta dreptatea în caracterele noastre, trebuie să cugetăm în inimă la obligația pe care o avem față de Dumnezeu și față de oameni în toate treburile vieții noastre. Și o astfel de meditare asupra lucrurilor care sunt drepte va dezvolta dreptatea, temelia caracterului creștin, așa cum dreptatea este temelia caracterului și tronului lui Dumnezeu — PT 1932, 30.

Pasaje paralele: Exodul 23:1-3, 6-8; Leviticul 19:13-15; Ezra 7:26; Psalmii 82:2-4; 89:14; Proverbe 17:15; Eclesiastul 3:16, 17; Isaia 1:17; 59:14; Zaharia 8:16; Matei 5:23, 24; Ioan 7:24.

Cântări: 14, 130 [111], 196 [142], 145 [-], 23, 267 [-], 49.

Poeziile Zorilor, 117: Astfel să te binecuvânteze El și să te păzească.

Lectură din Turn: Z ʼ04, 21 (R3304: Textul nostru pentru anul 1904).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am cugetat eu la lucruri drepte săptămâna aceasta, sau nu? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 03 MARTIE (Cântarea 8)