2 MARTIE

Toate cele ce sunt adevărate, toate cele oneste [vrednice de respect] … gândiți-vă la acestea — Filipeni 4:8.

Oricine simpatizează cu neadevărul sau cu exagerarea se murdărește, mai mult sau mai puțin, pe sine. Cine, însă, își curățește cugetele și evită exagerările, acela, în aceeași măsură, își curățește mintea și caracterul întreg. Totuși, nu este suficient că suntem siguri de adevărul lucrurilor. Noi trebuie să le probăm mai departe și să discernem în ce măsură sunt ele vrednice de cinste și nobile; căci, deși Domnul a acoperit trăsăturile josnice ale caracterului nostru și vrea să le acopere definitiv cu meritul Său, totuși, noi nu putem fi în simpatie cu starea noastră căzută. Dimpotrivă, trebuie să dorim adevărata noblețe și cele mai înalte standarde de cinste în inima noastră, în gândurile noastre și în toate procedurile cu Dumnezeu și cu semenii noștri — Z ’03, 9 (R3129).

*       *       *

Cele ce sunt adevărate sunt lucrurile Planului lui Dumnezeu. Cele ce sunt vrednice de respect sunt lucrurile onorabile, sacre, sfinte, care trebuie luate în considerare pentru a proceda cu reverență. Apostolul îndeamnă pe poporul Domnului să mediteze asupra acestor lucruri, deoarece o astfel de meditare va conferi și va dezvolta înțelepciunea adevărată în inimă și minte — înțelepciunea care este întâi pură, apoi pașnică, blândă, ușor de abordat, plină de milă și de roade bune, imparțială și fără fățărnicie — PT 1933, 45.

Pasaje paralele: Exodul 34:6; Psalmii 33:4; 91:4; Proverbe 3:3; Isaia 65:16; Daniel 4:37; 10:21; Zaharia 8:16; Ioan 8:31, 32; 14:6; 17:17; Efeseni 4:25; 2 Timotei 2:15; Leviticul 19:35, 36; Deuteronom 25:13-16; Psalmii 24:4; Isaia 33:15, 16; Faptele 24:16; 2 Corinteni 4:1, 2; 8:21; 1 Tesaloniceni 4:11, 12; Evrei 13:18; 1 Petru 2:12.

Cântări: 22, 49, 296 [175], 130 [111], 136 [-], 145 [-], 315 [-].

Poeziile Zorilor, 249: Lumina și adevărul.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 183 (R4838: „Străduiește-te să te prezinți aprobat”VDM ,Vol. 26, Nr. 4, pag. 2090).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am meditat eu săptămâna aceasta la lucrurile adevărate și onorabile? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 02 MARTIE (Cântarea 216)