1 MARTIE

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, vă va păzi inimile și mințile prin Cristos Isus — Filipeni 4:7.

Aici nu este vorba despre pacea noastră. Aceasta este pacea lui Dumnezeu, pacea care vine din conștientizarea puterii,  bunătății și a bunăvoinței lui Dumnezeu de a ne ține cu mâna Lui dreaptă ca pe copii ai Săi. Ideea este că această pace stă de pază continuu, ca o santinelă, pentru a înfrunta orice gând potrivnic sau îngrijorător și orice frică. Ea apără mintea creștinului astfel ca el să-și păstreze în inimă pacea, prietenia și comuniunea cu Domnul; ea îi păzește mintea și facultățile lui de gândire, învățându-l și asigurându-l cu privire la puterea, înțelepciunea și iubirea divinăZ ’03, 8 (R3128).

*       *       *

Pacea lui Dumnezeu este acea odihnă a inimii și a minții pe care o avem atunci când ne dăm seama că suntem în armonie cu Dumnezeu și cu aranjamentele lui Dumnezeu. Dacă pacea aceasta este menținută în inimă și o cârmuiește în condiții neprielnice pentru omul natural, atunci ea întrece orice înțelegere omenească, și prin slujirea lui Cristos ea păzește inima și mintea de rău și în împrejurări rele, și conduce spre bine — PT 1934, 31.

Pasaje paralele: Ioan 14:1, 27; 16:33; Romani 5:1; 8:6; Coloseni 1:20; 3:15; Iov 34:29; Psalmii 4:8; 25:12, 13; 29:11; 85:8; 119:165; 125:1, 5; Proverbe 3:17, 24; Isaia 26:3; 28:12; 32:2, 17, 18; 53:5; 54:13; 57:1, 2, 19; Ieremia 33:6; Luca 1:79; 2:14; Faptele 10:36.

Cântări: 108 [-], 54 [54, 283], 106 [-], 107 [-], 109 [306], 179 [133], 244 [-].

Poeziile Zorilor, 303: Lumina zilei și întunericul. 

Lectură din Turn: Z ʼ11, 397 (R4898a: Pacea lui Dumnezeu ― VDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1966).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 396 (R4904: „Izvoarele vieții” VDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1967); Z ʼ13, 227 (R5284: „Pacea lui Dumnezeu” VDM, Vol. 18, Nr. 1, pag. 1268); Z ʼ14, 102 (R5431: „Pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu” VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1010); Z ʼ14, 109 (R5437a: „Sub aripile lui” VDM, Vol. 14, Nr. 4, pag. 1001).

L.T. în limba rusă; R5284_2; R5431; R5437.

L.T. în limba ucraineană; R5284_2; R5431; R5437.

L.T. în limba engleză; R3127; R4904; R5284; R5431; R5437.

Întrebări: Am avut eu pacea lui Dumnezeu săptămâna aceasta? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să am pacea Lui? În ce mod am folosit-o? Ce rezultate a dat ea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 MARTIE [R4055] (Cântarea 353)