15 MARTIE

Cel drept va trăi prin credință — Evrei 10:38.

Nu este destul ca prin credință să primim întâiul impuls de viață, dar, fiind trecuți de la moarte la viață, prin același mijloc noi trebuie să continuăm a primi și a ne însuși hrana spirituală, ca astfel să creștem prin ea: noi trebuie să umblăm prin credință, urmând conducerea Spiritului sfânt prin Cuvântul adevărului. Viața credinței este o afacere individuală, atât a inimii cât și a minții. Ea este mult mai mult decât o acceptare a doctrinelor pe care le considerăm scripturale și de aceea adevărate; ea este asimilarea a ceea ce noi am verificat a fi Adevărul, așa încât principiile lui devin principiile noastre și promisiunile lui, inspirația noastră — Z ’95, 92, 93 (R1798).

*       *       *

Eforturile omenirii în starea ei căzută de a câștiga viață veșnică prin fapte s-au dovedit dezastruoase. Jertfa lui Cristos a făcut posibil ca o dreptate aparte de lege să fie dată tuturor celor care exercită credință în ea. Prin urmare, oricine îl acceptă pe Cristos ca pe Salvatorul său, câștigă prin credință viață veșnică socotită și astfel cel drept va trăi — va câștiga prin credință viața veșnică în mod socotit. Cei consacrați, de asemenea, trăiesc prin credință, în sens că viața lor, a credinței, este diferită de traiul prin vedere. Și, în final, viața veșnică reală de pe orice plan de ființă este câștigată prin credincioșie. Astfel, în trei sensuri, cel drept va trăi prin credință — PT 1934, 31.

Pasaje paralele: Habacuc 2:4; Ioan 3:15, 16, 36; 5:24; 6:40; Romani 1:17; 3:19—5:1; 10:4; Galateni 2:16-21; 3:5-13, 21-26; Efeseni 2:8-10; Filipeni 3:9; Evrei 11:3-39; Iacov 2:17-26.

Cântări: 174 [-], 15, 54 [54, 283], 124 [108], 178 [132, 220], 246 [162], 295 [216].

Poeziile Zorilor, 71: Aveți credință în Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ94, 147 (R1652: Nu lepădați încrederea voastră).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 394 (R4901a: Îndreptățirea prin credințăVDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1969); Z ʼ12, 275 (R5095: „Să nu părăsiți încrederea voastră”VDM, Vol. 22, Nr. 2, pag. 1629); Z ʼ15, 167 (R5698: Credința, resortul principal al consacrăriiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 557); Z ʼ16, 139 (R5892: Credința demonstrată prin fapteVDM, Vol. 3, Nr. 5, pag. 210).

L.T. în limba rusă; R5698; R5892_1.

L.T. în limba ucraineană; R4901_1; R5095_1; R5698; R5892.

L.T. în limba engleză; R1798; R4901b; R5095; R5698b; R5892b.

Întrebări: Am trăit eu săptămâna aceasta prin credință? Ce m-a ajutat sau ce mi-a stat în cale? Care au fost rezultatele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 15 MARTIE [R5045] (Cântarea 198