16 MARTIE

Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați. Și noi suntem datori ne dăm viețile pentru frați 1 Ioan 3:14, 16.

Una dintre ultimele și cele mai grele probe ale acestor „frați” și sub care, probabil, cei mai mulți din cei odată treziți și înarmați vor cădea, va fi iubirea de frați. După cum se pare, mulți vor cădea la acest punct și din această cauză vor fi socotiți nevrednici de o intrare abundentă în Împărăție. Dacă vreunul ar fi în mod deosebit slab și înclinat spre cădere, adevăratul soldat al crucii nu-l va disprețui, nu-l va înfrunta, după cum Fratele mai bătrân, Căpetenia noastră, nu ar face-o. Dimpotrivă, el va fi mai veghetor și mai pregătit spre ajutorul celor mai slabi, chiar dacă el se bucură mai mult de societatea celor tari — Z ’99, 88 (R2450).

*       *       *

Una dintre dovezile îndreptățirii noastre și ale umplerii noastre cu Spirit este iubirea pentru frați, pentru discipolii lui Cristos Isus. Cel care are această calitate în măsura tăgăduirii de sine, care cu mulțumire și apreciere își dă viața pentru frați datorită relației sale cu ei în Cristos, poate fi sigur că are Spiritul. Noi, care am fost primiți în familia divină, suntem datori față de Domnul să ne dăm viața pentru frați. Aceasta este o datorie pe care o cere legământul sub care ne aflăm — PT 1933, 46.

Pasaje paralele: Ioan 13:34, 35; 15:9-19; Romani 12:9, 10; 13:8-10; 1 Corinteni 13; Galateni 5:13, 22; Coloseni 2:2; 3:12-14; 1 Tesaloniceni 3:12; 4:9; 1 Petru 1:22; 2:17; 3:8; 4:8; 1 Ioan 2:10; 3:11, 17, 18, 23; 4:7, 11, 12, 20, 21.

Cântări: 299 [-], 208 [147], 165 [125], 166 [126], 167 [-], 22, 170 [-].

Poeziile Zorilor, 38: Doamne, aici mă prezint.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 339 (R5346: „Pentru că iubim pe frați”  ― VDM, Vol. 16, Nr. 4, pag. 1152).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 424 (R4919: Să nu faci nimic prin care fratele tău să se poticneascăVDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1934); Z ʼ12, 98 (R4994b: Iubirea de frați, o probă crucialăVDM, Vol. 23, nr. 6, pag. 1814).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană; R621; R4919; R4994_1.

L.T. în limba engleză; R621; R2450; R3125; R4919; R4994.

Întrebări: I-am iubit și i-am slujit eu pe frați săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 16 MARTIE [R5913] (Cântarea 382)