ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI VOLUMUL II

                                                                STUDIUL I
                               TIMPURILE ȘI SEZOANELE STABILITE DIVIN
1. Ce caracteristici ale Programului Divin sunt tratate în Volumul 2 din „Studii în Scripturi”? P. 13, ¶ 1.
2. Ce îndemn se datorează acum celor încă loiali, deși somnoroși copii ai Împărăției? P. 13, ¶ 2.
3. De ce o înțelegere aprofundată a Planului Veacurilor este o condiție prealabilă pentru aprecierea timpurilor și anotimpurilor stabilite de Dumnezeu? P. 14, ¶ 1.
4. De ce ar trebui să ne așteptăm să fie revelat mai mult adevăr în secerișul acestui veac decât în timpurile trecute? P. 14, ¶ 2.
5. Care este metoda potrivită de interpretare a profeției? P. 15, ¶1.
6. Care este caracterul mărturiei Scripturii cu privire la timpuri și sezoane și ce impresie face această cunoaștere asupra cercetătorului studios și reverențios? P. 15, ¶ 2.
7. Ce găsim în ceea ce privește durata „secerișului” Evanghelic și care sunt câteva dintre multele evenimente mari și minunate care vor avea loc în această perioadă? P. 15, ¶ 3.
8. Ce atitudine a minții și a inimii este necesară pentru a primi mărturia profețiilor, așa cum este prezentată în acest volum? Și care este în mod evident obiectivul pentru care au fost intenționate aceste profeții acum în desfășurare? P. 16, ¶1.
9. De ce ar trebui cei cărora li s-a permis să vadă marele plan al veacurilor al lui Dumnezeu să fie deosebit de nerăbdători să învețe orice a fost revelat cu privire la timpuri și sezoane? P. 17, ¶ 1.
10. Îi displace lui Dumnezeu un asemenea interes? Dacă nu, de ce nu a satisfăcut El dorințele profeților și apostolilor în acest sens? P. 17, ¶ 2.                                                                       11. Ar trebui oare dorința de a înțelege profețiile să fie considerată o investigare necorespunzătoare a tainelor lui Dumnezeu? Care este singurul motiv sigur de luat în ceea ce privește interpretarea profeției? Care a fost metoda lui Dumnezeu de a-și dezvălui Planul, atât în detaliu, cât și în general? P. 17, ¶ 3.
12. Care au fost răspunsurile Domnului nostru către ucenicii care L-au întrebat despre timpul stailirii Împărăției? P. 18, ¶ 1.
13. Care este interpretarea populară, dar eronată, a lui Marcu 13:32, 33, 37? Și cum ar trebui explicate aceste cuvinte? P. 18, ¶ 2.
14. Ce indică aceste cuvinte ale Domnului cu privire la metoda Tatălui de a executa marea Sa lucrare? P. 19, ¶ 1.
15. Ar trebui să înțelegem din răspunsurile lui Isus către ucenicii Săi că El i-a mustrat și a interzis orice interes și cercetarea acestor subiecte? Care a fost semnificația îndemnului Său de a „lua seama” și de a „veghea”? P. 19, ¶ 2.
16. Care a fost experiența celor care au vegheat de-a lungul veacului și care va fi partea celor care vor trăi la „timpul potrivit” și vor veghea? Ce înseamnă neglijarea vegherii? P. 19, ¶ 3.
17. Cum atrage Sf. Petru atenția asupra timpurilor și sezoanelor și la ce se referă el în 2 Pet. 1:16? Care este îndemnul lui din 2 Pet. 1:19? P. 20, ¶ 1.
18. Care este declarația Sfântului Pavel cu privire la timpuri și perioade? 1 Tes. 5:1-4; P. 20, ¶ 2.
19. De ce avantaj în ceea ce privește timpurile și sezoanele s-a bucurat poporul Domnului în comparație cu lumea? Citați exemple scripturale. P. 21, ¶ 1.
20. Ce asigurare ne este dată în Amos 3:7? P. 22, ¶1.
21. De ce Sf. Pavel declară atât de hotărât că „voi, fraților” veți ști cu privire la timpuri și sezoane când se cuvine? 1 Tes. 5:5; P. 22, ¶ 2.
22. Care este semnificația pentru „voi” și „ei”, așa cum le folosește Apostolul în această legătură? P. 22, ¶ 3.
23. Ce indică ignoranța timpurilor și sezoanelor? P. 23, ¶ 1.
24. Au înțeles profeții importanța deplină a profețiilor lor? Care este mărturia lor în această privință? P. 23, ¶ 2.
25. Cum ilustrează în mod adecvat o închizătoare cu Cifru Programat aranjamentul divin al profețiilor de timp? Și cum ne „deschide” Domnul Isus trăsăturile temporale ale Planului Divin? p. 23, ¶ 3; P. 24, ¶ 1.
26. Cum se potrivește această ilustrație a Cifrului Programat cu întregul Plan al lui Dumnezeu? P. 24, ¶2.
27. Cum s-a manifestat înțelepciunea divină prin a păstra timpurile și sezoanele ascunse în trecut și dezvăluindu-le în acest „timp al sfârșitului”? P. 25, ¶ 1.
28. Ce Scripturi indică faptul că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii? P. 25, ¶ 2.
29. De ce au fost date profețiile timpului? P. 25, ¶ 3.
30. Faptul că majoritatea creștinilor sunt indiferenți în ceea ce privește studiul profețiilor timpului este vreun motiv pentru cei care „iubesc arătarea Lui” să cadă într-o stare similară de încropeală? P. 26, ¶ 1.
31. Care este semnificația declarației profetului Isaia referitor la „ambele case ale lui Israel”? Isa. 8:14; P. 26, ¶ 2.
32. Care sunt principalele elemente esențiale pentru înțelegerea corectă a profeției și a semnelor timpurilor? P. 27, ¶ 1.
33. Care a fost contrastul dintre atitudinile „israeliților cu adevărat” și ale fariseilor în „secerișul” Veacului Iudeu? P. 27, ¶ 2.
34. Cum își găsesc acestea paralele la sfârșitul Veacului Evanghelic? P. 28, ¶1.
35. Care este marea importanță a cunoașterii timpurilor și sezoanelor? P. 28, ¶ 2.
36. De ce studiul timpului profetic atrage după sine un anume dispreț? P. 29, ¶ 1.
37. Care a fost cauza comună a eșecului adventiștilor atât în cazul primei veniri, cât și al celei de-a doua venire? p. 29, ¶ 2; P. 30, ¶ 1.
38. Au fost profețiile timpului menite să alarmeze sau să convertească lumea? Dacă nu, care a fost evident scopul Domnului în a le dărui? p. 30, ¶ 2; P. 31, ¶ 1.
39. Care a fost eroarea adventiştilor-doi care a dus la dezamăgirea lor? Și care a fost cauza principală a eșecului lor de a înțelege profețiile? P. 31, ¶ 2.
40. În încercarea lor de a forța toate perioadele profetice la o singură zi oișnuită de încheiere, cum au gestionat adventiştii profețiile de timp? Dimpotrivă, ce metodă este urmată în studiul nostru actual al timpurilor și sezoanelor? P. 32, ¶ 1.

STUDIUL II

CRONOLOGIA BIBLIEI

1. Ce marchează data 1872 d.Cr.? Și de ce este cunoașterea cronologiei baza necesară pentru examinarea perioadelor profetice? P. 33, ¶ 1, 2.

2. Cum a fost estimată în mod diferit durata timpului de la crearea omului? Și care a fost metoda de calcul științific (?)? p. 33, ¶ 3; P. 34, ¶ 1.

3. De ce astfel de calcule par foarte nesigure pentru o minte neștiințifică? p. 34, ¶ 2; P. 35, ¶ 1.

4. Ce informații ne oferă istoria omenirii cu privire la acest subiect al cronologiei? Și doar unde poate fi găsită vreo relatare coerentă și rezonabilă a primilor trei mii de ani ai omului pe pământ? P. 35, ¶ 2.

5. În afară de Biblie, ce mijloace are lumea pentru a-și urmări cronologia și care este cea mai veche dată înregistrată? P. 36, ¶ 1.

6. Cu excepția evreilor, care este situația înregistrărilor cronologice printre națiunile antice? p. 36, ¶ 2; P. 37, ¶ 1.

7. Ce contrast remarcabil este prezentat de istoria cuprinsă în Scripturile ebraice? P. 37, ¶ 2.

8. Descrieți caracterul Cronologiei Bibliei. Unde se termină? Ce este „harta întregii istorii”? P. 37, ¶ 3.

9. Prin urmare, la ce ar trebui să ne așteptăm de la Biblie în ceea ce privește cronologia? P. 38, ¶ 1.

10. Sunt timpurile și sezoanele lui Dumnezeu exprimate într-un limbaj clar și inconfundabil? Dacă nu, în ce fel sunt oferite și numai ce clasă le poate aprecia? P. 38, ¶ 2.

11. Care este diferența dintre versiunile Septuagintă și Ebraică ale Vechiului Testament și de ce este Ebraica preferabilă ca autoritate? P. 39, ¶ 1.

12. Afirmă Biblia în mod direct că a șaptea mie de ani va fi perioada domniei lui Cristos pe pământ? Dacă nu, ce temeiuri rezonabile și biblice există pentru o astfel de credință? P. 39, ¶ 2.

13. Ce am învățat anterior referitor la termenul zi și cum se aplică acest lucru la „Ziua Domnului”? P. 40, ¶ 1.

14. Ce am învățat din Scriptură cu privire la caracterul zorilor Mileniului sau Zilei Domnului? P. 40, ¶ 2.

15. Care este starea generală a lumii, mai ales din 1873, și cum corespunde această stare de lucruri cu profețiile? P. 41, ¶ 1.

16. Este cronologia valoroasă doar în indicarea epocii a șaptea sau a Mileniului? Care este relația dintre cronologie și profeție? P. 41, ¶ 2.

17. De ce studiul nostru despre cronologie este numit Cronologia Bibliei? Și ce dovezi ale supravegherii divine se manifestă în această cronologie biblică? P. 42, ¶ 1.

18. Dați o declarație scurtă a cronologiei de la crearea lui Adam până în anul lumii 6000, sau 1872 d.Cr. P. 42, ¶2.

19. Este Cronologia Bibliei a Vechiului Testament fără vreo întrerupere? P. 42, ¶ 3.

20. Verificați, cu Biblia în mână, cronologia de la crearea lui Adam până în ziua în care a secat potopul lui Noe, o perioadă de 1656 de ani. p. 43.

21. Examinați și dovediți cronologia de la potop până la Legământul cu Avraam, o perioadă de 427 de ani. P. 44, ¶ 1.

22. Ce dificultate este întâmpinată în urmărirea cronologiei de la Legământul cu Avraam până la darea Legii și cum a fost acoperită în mod divin această întrerupere? P. 44, ¶ 2.

23. Cum este stabilită data Legământului cu Avraam ca punct de plecare pentru această perioadă? P. 44, ¶ 3.

24. Când i-a propus Iehova Dumnezeu lui Avraam legământul și care a fost clauza cerută înainte ca legământul să poată fi încheiat în realitate? Prin urmare, ce dată este fixată de moartea lui Terah? Care a fost prima trăsătură a Legii mozaice; si cand a fost instituită? P. 45, ¶ 1.

25. Care Scripturi arată data Ieșirii copiilor lui Israel din Egipt? P. 46, ¶ 1.

26. Armonizați contradicția aparentă din declarațiile lui Moise și ale sf.Pavel cu privire la perioada de la Legământul cu Avraam până la Exod și darea Legii, așa cum este notat în Ex. 12:40-42 și Gal. 3:17. p. 46, ¶ 2; P. 47, ¶ 1, 2.

27. Cum găsim perioada de la Exod până la împărțirea Țării Canaanului între triburile lui Israel? P. 47, ¶ 3, și P. 48, nota de subsol

28. De ce este perioada Judecătorilor cea mai dificilă din Cronologia Bibliei și cum a fost rezolvată problema în mod divin? P. 49, ¶ 1 – 3.

29. Urmăriți perioada Împăraților, 513 ani. p. 50.

30. Cât timp a durat pustiirea Țării? Și unde se oprește Cronologia Bibliei? P. 51, ¶ 1.

31. Care este durata perioadei de la restaurarea evreilor la Ierusalim sub Cirus până în anul 1 d.Cr.? P. 51 ¶ 2.

32. Câți ani sunt de la creare până la începutul erei creștine? Câți mai sunt necesari pentru a completa 6000 de ani și ce an d.Cr. este marcat astfel? P. 51, ¶ 3.

33. Pe scurt, cum diferă cronologia de mai sus de cea a episcopului Usher, dată ca notă marginală la versiunea comună a Biliei? P. 51, ¶ 4.

34. Unde face Usher o greșeală de 18 ani? P. 52, ¶ 1.

35. Cum apare diferența de 4 ani a lui Usher? P. 52, ¶ 2.

36. Unde se gaseste diferenta de 2 ani? P. 52, ¶ 3.

37. Cum pot fi explicate aceste diferențe? P. 52, ¶ 4.

38. Ce eroare din 1 Împărați 6:1 l-a condus pe Usher la o greșeală de 100 de ani? P. 53, ¶ 1.

39. Cum a înlăturat Domnul astfel de erori? P. 53, ¶ 2.

40. Deci, atunci când Usher dă anul 1 d.Cr. ca anul 4005 de la crearea lui Adam, ce an ar trebui să fie, conform Cronologiei Bibliei? P. 53, ¶ 3.

41.În concluzie, unde ne aflăm în scurgerea vremii? P. 54, ¶ 1.

42. Când a început Biserica să calculeze timpul de la nașterea lui Cristos? Și cum ar afecta această dată, dacă ar fi plasată incorect, cronologia noastră biblică? Dați o ilustrație a acestui lucru. p. 54, ¶ 2; P. 55, ¶ 1.

43. Ce eroare cu privire la nașterea Domnului nostru este acceptată în mod obișnuit de învățați? Și ce spun Scripturile despre acest lucru? P. 55, ¶ 2.

44. Ce motiv este dat pentru afirmația că Domnul nostru s-a născut cu patru ani înainte de data general acceptată d.Cr.? p. 55, ¶ 3; P. 56, ¶ 1.

45. Doar în ce condiții o eclipsă de lună s-ar dovedi valoroasă în determinarea unei date? P. 56, ¶ 2.

46. Care au fost faptele cu privire la eclipsele de lună din anul 4 î. Cr.și anul 1 î. Cr, respectiv? P. 57, ¶ 1.

47. Care este conflictul de opinii între învățați cu privire la data morții lui Irod și ce înseamnă aceasta? P. 57, ¶ 2, 3.

48. Care sunt primii pași care trebuie făcuți în căutarea datei nașterii Domnului nostru din dovezile Scripturii? P. 58, ¶ 1, 2.

49. Cu cât era Ioan Botezătorul mai mare decât Isus? Și când și-a început Ioan misiunea, conform cu Luca 3:1? P. 58, ¶ 3.

50. În ce dificultate sunt conduși cei care plasează data nașterii lui Isus în anul 4 î. Cr, în eforturile lor de a-l armoniza cu declarația lui Luca cu privire la al cincisprezecelea an al lui Tiberiu Cezar? Și care sunt faptele istorice referitoare la datele domniei lui Tiberiu? P. 58, ¶4 până la P. 60, ¶ 1.

51. Care este, prin urmare, concluzia noastră cu privire la data din Luca 3:1 și cum stabilește aceasta în mod cert și fără echivoc data nașterii lui Isus? P. 60, ¶ 2.

52. Care este dovada că Isus a fost răstignit vineri, 3 aprilie, anul 33 d.Cr.? Și cum demonstrează datele lui Usher că a fost nevoit să admită anul 33 d.Cr. ca dată a răstignirii? P. 60, ¶ 3.

53. Cum se dovedește data nașterii lui Isus, prin data răstignirii Sale și durata misiunii Sale, că a fost aproximativ 1 octombrie, anul 2 î.Cr.? P. 61, ¶ 1.

STUDIUL III

ÎMPLINIREA PROFEȚIEI TIMPULUI LA ÎNTÂIA VENIRE A LUI CRISTOS

1. În profeția cui sunt menționate cele „șaptezeci de săptămâni”? Citiți Daniel 9:23-27 și expuneți-vă în legătură cu aceasta. P. 63, ¶ 1, 2.

2. Ce parte a Veacului Iudeu este marcată în mod special de această profeție? P. 64, ¶ 1.

3. Care este particularitatea acestei profeții și de ce este esențial să stabilim în mod clar împlinirea ei? P. 64, ¶ 2.

4. Care fusese caracterul viziunilor anterioare ale lui Daniel, descrise în capitolele 2, 4, 7 și 8? Și de ce era el deosebit de preocupat de Israel la momentul la care se face referire în capitolul 9? P. 64, ¶ 3.

5. Cum a fost indicat punctul de plecare al celor „șaptezeci de săptămâni”? Și ce evenimente aveau să se întâmple în această perioadă? P. 65, ¶ 1, 2.

6. Ce principiu al timpului profetic a fost stabilit la împlinirea celor 70 de săptămâni sau 490 de zile? Și ce valoare are acest principiu în studiul profețiilor timpului? P. 65, ¶ 3.

7. La ce eveniment au ajuns cele 69 de săptămâni simbolice? La ce dată din era noastră s-au terminat? P. 66, ¶ 1.

8. Din ce eveniment au început majoritatea scriitorilor pe acest subiect să numere cele 70 de săptămâni? Și unde au greșit? Ce obiecție aparentă există față de socotirea acestei perioade începând cu al 20-lea an al lui Artaxerxe și cum se poate răspunde? P. 66, ¶ 2.

9. Ce dată este atribuită în mod obișnuit misiunii lui Neemia și care este data adevărată? P. 67, ¶ 1.

10. Care este dovada că anul 454 î.Cr. este data potrivită de la care să numărăm cele 70 de săptămâni? P. 67, ¶ 2.

11. Cum a fost indicată data răstignirii lui Mesia în această profeție? P. 68, ¶ 1.

12. Ce înseamnă afirmația „El (Mesia) va face să înceteze jertfa și darul de mâncare”? P. 68, ¶ 2.

13. Cum a îndeplinit Mesia declarațiile din Daniel 9:24? Și a indicat această profeție cât timp va fi acordat împlinirii acestor lucruri? p. 68, ¶ 3; P. 69, ¶1.

14. A arătat această profeție că masa poporului va fi lepădată la mijlocul „săptămânii”? Care singură caracteristică a profeției (Dan. 9:24) nu s-a împlinit în jumătatea de săptămână (3 ani și jumătate) a slujii lui Isus? P. 69, ¶ 2

15. A promis Dumnezeu 70 de săptămâni națiunii Israel și le-a dat de fapt doar 69 de săptămâni, așa cum pare să indice cele de mai sus? Cum se armonizează? P. 70, ¶ 1.

16. Care au fost trăsăturile caracteristice din ultimii 3 ani și jumătate, în ceea ce privește Israelul? P. 70, ¶ 2.

17. În armonie cu aceasta, care a fost însărcinarea lui Isus către ucenicii Săi cu privire la lucrarea lor în cei trei ani și jumătate imediat după moartea Sa? P. 71, ¶ 1.

18. Care a fost data probabilă a convertirii lui Corneliu și ce fapt a fost marcat în mod corespunzător de acest eveniment? P. 71, ¶ 2.

19. În ce mod s-au împlinit strâmtorarea și necazul profețite în Daniel 9:26 și 27? P. 71, ¶ 3.

20. De ce este recomandabil o recitire și un studiu atent al lui Dan. 9:23-27? p. 72.

STUDIUL IV

TIMPURILE NEAMURILOR

1. Unde apare expresia „Timpurile neamurilor” în Scriptură și pentru ce perioadă se aplică? P. 73, ¶ 1 la 3.

2. Cui i-a fost dată la început stăpânirea pământului? Cum a exercitat el această stăpânire și cui i-a fost dată după neascultarea lui Adam? Ce declarație despre scopul lui Iehova i s-a făcut lui Avraam după potop? P. 73, ¶ 4.

3. Care a fost cea mai timpurie aluzie din partea lui Dumnezeu cu privire la o stăpânire universală națională asupra pământului? Și ce a presupunea aceasta? P. 74, ¶ 1.

4. Care a fost efectul speranței lui Israel asupra altor națiuni? P. 74, ¶ 2.

5. Când Dumnezeu era pe cale să îndepărteze coroana ultimului rege al lui Israel, care a fost hotărârea Lui cu privire la Împărățiile Neamurilor? P. 75, ¶ 1.

6. Întrucât Împărăția lui Israel a fost în anumite privințe tipică pentru Împărăția lui Cristos, ce cale de acțiune a fost potrivită din partea lui Dumnezeu când Israelul s-a dovedit incapabil pentru stăpânirea universală? P. 75, ¶ 2.

7. Cum a fost realizată această răsturnare a stăpânirii? Care va fi al Cincilea Imperiu Universal al Pământului? P. 76, ¶ 1.

8. Ce dată va marca sfârșitul contractului de stăpânire al neamurilor? Dacă această dată poate fi fixată cu exactitate, ce va dovedi ea cu privire la Împărăția lui Dumnezeu? p. 76, ¶ 2; P. 77, ¶ 1.

9. Ce va dovedi această dată cu privire la noul Conducător al Pământului? P. 77, ¶ 2.

10. Ce va dovedi această dată cu privire la ultimul membru al Trupului lui Hristos? P. 77, ¶ 3.

11. În al patrulea rând, ce va dovedi aceasta în ceea ce privește Ierusalimul și relația lui cu neamurile? P. 77 ¶ 4.
12. În al cincilea rând, ce se va dovedi cu privire la „orbirea” lui Israel? P. 77, ¶ 5.
13. Ce va dovedi fixarea acestei date cu privire la marele „Timp de necaz”? P. 77, ¶ 6.
14. Ce va dovedi această dată cu privire la relația dintre Împărăția lui Dumnezeu și „puterile care sunt”? P. 78, ¶ 1.
15. Ce implică cuvintele Domnului nostru: „Până se vor împlini timpurile neamurilor”? P. 78, ¶ 2.
16. Indică Biblia începutul Timpurilor Neamurilor și, de asemenea, ne dă ea durata acestei perioade? În ce fel? P. 79, ¶ 1.
17. Care este dovada Scripturii cu privire la durata acestei perioade și data începerii ei? P. 79, ¶ 2
18. Pe scurt, care a fost istoria națiunii evreiești de când a fost luată coroana de la Zedechia? P. 79, ¶ 3.
19. Prezentați în detaliu metoda de a ajunge la data începutului Timpurilor Neamurilor. P. 79, ¶ 4.
20. Recunoscând puterea lui Dumnezeu către Regatele Neamurilor, este rezonabil să credem că Împărăția lui Dumnezeu a fost înființată la Cincizecime? Care este adevărul despre afirmațiile „creștinătății”? P. 80, ¶ 1.                                                                                         21. Care a fost poziția Împărăției lui Cristos în decursul Veacului Evanghelic și cât timp va continua umilirea sa? Care ar trebui să fie atitudinea adevăratei Biserici față de „împărățiile acestei lumi”? P. 80, ¶ 2.
22. Când va veni Israelul trupesc în moștenirea promisă? P. 81, ¶ 1.
23. Cum înlăturarea coroanei de la Zedechia a afectat promisiunea „Sceptrul nu se va depărta din Iuda etc.”? (Geneza 49:10). P. 81, ¶ 2.
24. Cum părea să împlinească Moise făgăduința unui mare eliberator și care a fost declarația lui profetică cu privire la acest punct? Către ce seminție s-a limitat în cele din urmă făgăduința? P. 82, ¶ 1.
25. Care au fost așteptările lui Israel în timpul domniilor lui David și Solomon? P. 82, ¶ 2.
26. Cum le-au fost distruse speranțele? P. 83, ¶ 1.
27. Când a fost îndepărtată coroana ultimului Împărat după cum a fost indicat în hotărîrea împotriva lui Zedechia? P. 83, ¶ 2.
28. În ce mod Legământul Legii limita Legământul Avraamic? Și cum a dus aceasta la formarea sectei fariseilor? P. 83, ¶ 3.
29. Care a fost învățătura lui Isus cu privire la capacitatea oricărui om de a ține Legea perfectă a lui Dumnezeu? Le-a reproșat Isus fariseilor pentru străduința sau eșecul lor de a ține Legea pe deplin, sau pentru ce i-a învinovățit? P. 84, ¶ 1.
30. Ce a declarat Isus că este toată semnificația Legii? Și cum a ilustrat-o El în propria Sa viață? P. 84, ¶ 2.

Dacă ați găsit o greșeală, vă rugăm să inserați fragmentul și să apăsați Ctrl+Enter.