4 FEBRUARIE

Ieșiți din ea, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu primiți din plăgile ei — Apocalipsa 18:4.

Oricine este vrednic de numele „poporul Meu” va auzi și va asculta de vocea Domnului, va ieși afară din Babilon și „nu va primi din plăgile lui”. Căci, ascultarea lor de a fugi din Babilon de îndată ce văd starea lui adevărată va dovedi că ei nu au fost niciodată cu adevărat de acord cu păcatele lui. Cei care rămân după ce văd Babilonul și doctrinele sale blasfematoare în lumina care strălucește acum, sunt socotiți că aprobă blasfemiile și că merită „plăgile” la fel de mult sau chiar mai mult decât clasa „neghină” a babilonienilor, căci ei au o lumină mai mare — Z ’00, 3 (R2553).

 *       *       *

Unde s-a aflat poporul lui Dumnezeu decât în diferitele secte ale Creștinătății, unde s-a păcătuit mai mult împotriva luminii decât în aceste secte și peste cine vor veni plăgile lui Dumnezeu cu severitate mai mare decât peste aceste secte? Cât de rațional deci, este ca Dumnezeu să izbăvească pe poporul Său ca să nu fie contaminat cu păcatele lor și să-i facă imuni la plăgile lor invitându-i să părăsească Babilonul? Într-un sens secundar, acest pasaj se aplică bine poporului Domnului care iese din sectele Babilonului Mic — PT 1932, 15.

Pasaje paralele: Isaia 47:10; 48:20; 52:11; Ieremia 50:8; 51:6, 9; 2 Corinteni 6:17; 7:1; Zaharia 2:7; Geneza 19:16, 17, 29; Luca 17:32; Matei 24:15-20; Iuda 23; Numeri 16:21; Apocalipsa 16:19; 18:1-24.

Cântări: 332 [184], 18, 25, 41, 216 [148], 310 [286A], 333 [-].

Poeziile Zorilor, 128: Să mergem înainte.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 179 (R5478: Vocea din cerVDM, Vol. 13, Nr. 5, pag. 929).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am „ieșit” noi „din ea” local, sentimental, doctrinar, practic și spiritual? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 4 FEBRUARIE (Cântarea 38)