5 FEBRUARIE

Aceasta este voia lui Dumnezeu [cu privire la voi], adică sfințirea voastră1 Tesaloniceni 4:3.

Dacă recurgem la Scripturi pentru a afla voința lui Dumnezeu, vedem că marea lucrare pe care o cere Dumnezeu de la noi nu este aceea pe care o facem pentru alții, ci este lucrarea în noi înșine, la subjugarea, cucerirea și guvernarea noastră. Toate celelalte — serviciul nostru în casa credinței, faptele noastre bune pentru toți oamenii, misiunile de acasă și din străinătate, sunt secundare față de acest lucru asupra internului nostru care este cel mai important. Căci, după cum declară apostolul prin inspirație: chiar dacă am predica Evanghelia cu elocvență, chiar dacă ne-am da toate bunurile pentru a hrăni pe cei săraci sau am deveni martiri pentru o cauză bună, fără de iubire și spiritul lui Cristos și al Tatălui, dezvoltat în noi ca principiu conducător al vieții, nu am fi nimic din punct de vedere divin — Z ’99, 4 (R2411).

*       *       *

Sfințirea presupune separare de sine și de lume și dedicarea sinelui în slujba lui Dumnezeu. Lucrarea ei deplină va dezvolta în noi un caracter ca cel al Tatălui nostru Ceresc. Voința lui Dumnezeu pentru copiii Săi nu este mai puțin decât dezvoltarea unui caracter asemănător cu al lui Dumnezeu, iar cel care în timpul chemării elective s-a supus pe sine însuși voinței lui Dumnezeu, va fi în cele din urmă ca Dumnezeu pe planul spiritual de ființă, pe când, în perioada Domniei Mijlocitoare a lui Cristos, o astfel de supunere va fi răsplătită cu viață umană perfectă — PT 1936, 14.

Pasaje paralele: Leviticul 20:7, 8; Mica 6:8; Ioan 17:17; Faptele 20:32; 1 Corinteni 1:2, 30; 6:11; Efeseni 5:10, 26, 27; 1 Tesaloniceni 5:23; 2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5, 6; Evrei 2:10; 10:10, 14; 13:12; 1 Petru 1:22; Iuda 1.

Cântări: 125 [-], 4, 198 [-], 78, 114 [-], 74, 196 [142].

Poeziile Zorilor, 173: Dezamăgirea.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 99 (R5876: Cum suntem sfințiți?VDM, Vol. 4, Nr. 3, pag. 254).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe sfințitoare am avut eu săptămâna aceasta? Care a fost comportamentul meu în aceste experiențe? Ce am câștigat din ele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 5 FEBRUARIE (Cântarea 224)