3 FEBRUARIE

Fiul meu, dă atenție cuvintelor mele; apleacă-ți urechea la spusele mele. Fiindcă ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru toată carnea lor — Proverbe 4:20, 22.

Puțini recunosc influența minții asupra trupului. Dumnezeu a întocmit ființa noastră în așa fel încât gândurile curate, nobile și sfinte să aibă în general un efect înălțător și înnobilator nu numai asupra constituției intelectuale și morale, ci să aibă o influență înviorătoare și asupra trupului nostru. Și, dimpotrivă, orice gând (precum și fapt) necurat, rușinos, indecent, nesfânt are un efect direct nu numai spre degradarea minții și a principiilor morale, ci și spre încolțirea semințelor bolii care se află deja în constituția omenirii căzute Z ’96, 180 (R2013).

*       *       *

Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii Săi să-și aplece mintea și inima la învățăturile Sale. Nu este de mirare că El dorește să învățăm Cuvântul Său, întrucât prin Cuvântul lui Dumnezeu suntem pregătiți pentru viața veșnică. Cuvântul va da viață nu numai celor aleși în Veacul Evanghelic, ci și celor nealeși în Veacul Milenar. El este izvorul vieții veșnice, precum și al tinereții nesfârșite; iar cel care găsește și bea această apă găsește ceea ce spaniolii au căutat în zadar — izvorul tinereții și vieții nesfârșite — PT 1927, 15.

Pasaje paralele: Exodul 13:9; Deuteronom 29:29; Iosua 1:8; Iov 23:12; Psalmii 12:6; 17:4; 19:7-11; 119:9, 11-20; Proverbe 6:20-23; Matei 7:24-27; Luca 11:28; Ioan 5:24; 17:17.

Cântări: 296 [175], 79, 49, 311 [-],  306 [178], 322 [-], 22.

Poeziile Zorilor, 8: Cum citești?

Lectură din Turn: Z ʼ13, 163 (R5246: Influența transformatoare a gândului VDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1330).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am meditat eu asupra Cuvântului săptămâna aceasta? În ce mod? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 3 FEBRUARIE (Cântarea 133)