2 FEBRUARIE

Căci dacă trăiți conform cărnii, veți muri — Romani 8:13.

Ce înseamnă a trăi conform cărnii? Răspundem că înseamnă a trăi în conformitate cu înclinațiile și poftele naturii umane căzute și spre mulțumirea lor. Și acesta este cel mai ușor lucru posibil. Tot ceea ce avem de făcut este doar să ne lăsăm nepăsători în curentul naturii noastre vechi și să încetăm lupta împotriva ei. De îndată ce facem astfel începem a pluti în direcția cursului apei și nu peste mult timp alunecarea devine din ce în ce mai rapidă, iar împotrivirea din ce în ce mai grea — Z ’95, 8 (R1748).

 *       *       *

Carnea este atât dispoziția păcătoasă naturală cât și cea căpătată, precum și dispoziția egoistă naturală și cea căpătată. A trăi după acestea ar însemna, deci, a practica principiile depravării naturale și a celei dobândite, precum și pe cele ale egoismului natural și ale celui dobândit. Printr-o astfel de conduită, inima, mintea și voința nouă vor fi omorâte. Și întrucât natura umană este oferită ca sacrificiu, este inevitabil că acei indivizi care alunecă și care continuă să trăiască conform cărnii, trebuie să moară în cele din urmă și să rămână morți pentru totdeauna — PT 1933, 16.

Pasaje paralele: Iov 4:8; Proverbe 14:12; Matei 26:41; Romani 6; 8:4-12; Galateni 6:7, 8; Evrei 6:4-8; 10:26-31; Iacov 1:15; 4:4; 2 Petru 2:20-22; 1 Ioan 5:16; Iuda 11-13; 2 Corinteni 6:16; Efeseni 4:22.

Cântări: 192 [140], 13, 48, 71, 78, 337 [327], 145 [-].

Poeziile Zorilor, 292: O mare moartă sau o Galilee.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 136, 169 (R4809: Ținerea corpului în stăpânireVDM, Vol. 27, Nr. 1, pag. 2141; R4830: Păcatul de moarte VDM, Vol. 26, Nr. 5, pag. 2105).

L.T. în limba rusă: R4809, R4830.

L.T. în limba ucraineană: R4809, R4830.

L.T. în limba engleză: R4809, R4830.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care au fost ajutoarele, piedicile și rezultatele?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 2 FEBRUARIE (Cântarea135)