1 FEBRUARIE

Și urechile tale vor auzi un cuvânt în urma ta, spunând: Aceasta este calea, umblați în ea, când vă întoarceți la dreapta și când vă întoarceți la stânga — Isaia 30:21.

Dacă am ajuns la o răscruce — la o criză în experiența noastră — și nu știm încotro s-o luăm, la dreapta sau la stânga, atunci să ne oprim imediat și să ascultăm glasul. Sau, cu alte cuvinte, să ne întoarcem imediat către Cuvântul Domnului și, meditând asupra principiilor și învățăturilor sale și asupra ilustrațiilor lui referitoare la subiectul care ne dezorientează, să căutăm a cunoaște voința Domnului, cerând, de asemenea, conducerea Spiritului Său, și să ne străduim a ne aduce mintea într-o atitudine de iubire, supunere și încredereZ ’95, 6 (R1753).

*       *       *

Cuvântul din urma noastră sunt învățăturile Scripturilor Vechiului și Noului Testament. Aceste învățături pot fi aplicate în orice împrejurare și experiență a vieții. Noi trebuie, deci, să căutăm îndrumare pe calea vieții la aceste învățături minunate cu asigurarea că ele ne vor călăuzi bine pașii pe căile înțelepciunii, dreptății, iubirii și puterii — PT 1934, 15.

Pasaje paralele: Luca 11:28; 8:21; Matei 7:21-29; Iacov 1:21-27; Coloseni 2:2; 3:16; Evrei 1:1, 2; Isaia 66:4; Efeseni 5:26; 1 Tesaloniceni 2:13; 2 Tesaloniceni 2:14, 15; 2 Timotei 3:15-17; Evrei 2:1-3; 4:2, 12; 1 Petru 2:2; 2 Petru 3:1, 2; 1 Ioan 2:14; Iuda 17; Apocalipsa 1:3; Evrei 6:4-6; 10:26-29; 2 Petru 2:20-22.

Cântări: 49, 22, 79, 154 [-], 296 [175], 315 [-], 306 [178].

Poeziile Zorilor, 96: Aceasta este voia mea pentru tine.    

Lectură din Turn: Z ʼ11, 360 (R4881: Loialitatea, marea probă ― VDM, Vol. 25, Nr. 5, pag. 2005).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Am mers eu după Cuvânt săptămâna aceasta? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 1 FEBRUARIE (Cântarea 64)