27 FEBRUARIE

Tuturor oamenilor să le fie cunoscută cumpătarea voastră Filipeni 4:5.

Cuvântul grecesc tradus aici prin „cumpătare” pare să conțină gândul de a fi raționali (blânzi) și a nu pretinde prea riguros drepturile noastre. Mila și îngăduința, desigur, sunt calități care se cer de la toți cei care vor să fie în Împărăție împreună cu Domnul nostru. Să avem, ca regulă, credincioșie în îndeplinirea, pe cât este posibil, a tot ce ne cere dreptatea și îngăduință în toate cerințele noastre drepte față de alții. Așa vom fi copii ai Tatălui nostru care este în cer, pentru că El este blând și milos cu cei nemulțumitori — Z ’03, 7 (R3128).

*       *       *

Creștinismul adevărat nu dă naștere la fanatism. Unindu-se în caracter cu înțelepciunea, dreptatea, iubirea și puterea, ia în seamă drepturile altora. Creștinismul adevărat este plin de dreptate și iubire față de alții și puternic să țină pe cel credincios în armonie cu aceste principii. El evită deci, extremele gândirii, cuvântului și faptei, și ia o cale de mijloc în treburile vieții, prin care exercită blândețe — înțelesul cuvântului tradus cumpătare în textul nostru. Creștinismul adevărat este credincios lui Dumnezeu și drept față de om. Păstrează iubirea devotamentului în armonie cu respectarea drepturilor altora, și deci este blând față de toți — PT 1930, 30.

Pasaje paralele: Isaia 40:11; 42:3; 2 Corinteni 10:1; Matei 11:29; 23:37; 2 Samuel 22:36; Psalmii 18:35; Galateni 5:22; 2 Timotei 2:24-26; Tit 3:1; Iacov 3:17; Evrei 2:17, 18; 4:15.

Cântări: 198 [-], 23, 38, 4396, 104 [342], 293 [-].

Poeziile Zorilor, 62: Curcubeul făgăduinței noastre.

Lectură din Turn: Z ʼ13, 167 (R5249: „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii” VDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1326).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 275 (R5309: Mila și adevărul — elemente componente ale caracterului creștinVDM, Vol. 17, Nr. 3, pag. 1221); Z ʼ15, 324 (R5740: Credincioșia în lucruri miciVDM, Vol. 7, Nr. 4, poag. 485); Z ʼ16, 29 (R5840: Valoarea moderațieiVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 315).

L.T. în limba rusă; R5309; R5740; R5840.

L.T. în limba ucraineană; R5309; R5740; R5840.

L.T. în limba engleză; R3127; R5309; R5740; R5840.

Întrebări: Am fost eu blând săptămâna aceasta? Din ce motiv? În ce împrejurări? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să fiu blând? Ce rezultate a dat blândețea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 27 FEBRUARIE [R5184] (Cântarea 282)