28 FEBRUARIE

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în toate, prin rugăciune și cerere cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre către Dumnezeu Filipeni 4:6.

Se poate ridica întrebarea: De ce oare Dumnezeu nu ne dă lucrurile de care El vede că avem nevoie fără să ne rugăm Lui și să cerem promisiunile Sale? Fără îndoială, pentru că mai întâi trebuie să ajungem la atitudinea potrivită a inimii pentru a primi favorurile Sale și a ne fi de folos. Chiar dacă este așa, putem fi siguri că nici acum nu apreciem suficient îngrijirea divină acordată nouă până acum și acum. Ba este posibil ca nici chiar în atitudinea de rugăciune și mulțumire noi să nu discernem nici măcar jumătate din motivele de recunoștință, așa cum le vom vedea în curând, când vom cunoaște întocmai cum noi suntem cunoscuți — Z ’03, 8 (R3128).  

*       *       *

Neliniștea este potrivită creștinului tot așa de puțin cum este neîncrederea copilului în dragostea mamei. În inima în care domnește încrederea în Dumnezeu, și recunoștința pentru multe favoruri primite șade pe tron, îngrijorarea nu-și poate găsi adăpost. Copilul lui Dumnezeu știe că de orice ar avea nevoie el are un Tată înțelegător, de care totdeauna copiii Săi se pot apropia cu cereri. De aceea, spunându-și Tatălui său nevoile, el își alungă îngrijorarea și neliniștea — PT 1935, 15.

Pasaje paralele: Psalmii 127:2; Matei 6:25-34; 13:22; Luca 21:34; 1 Corinteni 7:32, 33; 2 Timotei 2:4; Psalmii 37:5; 55:22; Proverbe 16:3; Ieremia 17:7, 8; Evrei 13:5; 1 Petru 5:6, 7; Geneza 32:24-29; 1 Samuel 12:23; Psalmii 86:3, 6; 130:1, 2; Coloseni 4:2; Matei 15:22-28; Luca 18:1-7; 22:44; Romani 8:26; Efeseni 6:18; Evrei 5:7, 8.

Cântări: 313 [-], 56, 57, 35,  99 [-], 106 [-], 239 [-].

Poeziile Zorilor, 234: Purtătorul nostru de poveri.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 230 (R5508: Marele nostru purtător de poveri ― VDM, Vol. 12, Nr. 6, pag. 875).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 182 (R4836: Lucrarea harului în inimă VDM, Vol. 26, Nr. 4, pag. 2092); Z ʼ11, 207 (R4851b: „Domnul este păstorul meu” VDM, Vol. 26, Nr. 3, pag. 2068); Z ʼ15, 187 (R5714: „Cere ce vrei să-ți dau” VDM, Vol. 8, Nr. 2, pag. 534).

L.T. în limba rusă; R5714.

L.T. în limba ucraineană; R3434; R4836; R4851; R5714.

L.T. în limba engleză; R3127; R3434; R4836; R4851; R5714.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultat au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 28 FEBRUARIE [R3737] (Cântarea 298)