26 FEBRUARIE

Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Din nou vă spun: Bucurați-vă! Filipeni 4:4.

Nu putem avea prea mulți creștini care se bucură și ei nu se pot bucura prea mult dacă se bucură în Domnul. Această bucurie nu este în mod necesar zgomotoasă, dar nici cu necesitate contrariul. Totuși, ea presupune seninătate, fericire, pace, plăcerea sufletului și nu înseamnă că demonstrația zgomotoasă este esențială, cum se pare că, în mod greșit, gândesc unii. … Singurii care se pot bucura totdeauna sunt cei care trăiesc foarte aproape de Domnul și care pot simți mereu unitatea lor cu El, că ocrotirea și grija Lui sunt asupra lor și că făgăduința Lui este sigură, că toate lucrurile vor lucra împreună pentru binele lor cel mai înalt, ca creștini — Z ’03, 7 (R3127).  

*       *       *

Bucuria creștinului trebuie să fie totdeauna în Domnul; nu în lucrurile vremii, ci în lucrurile eternității; în lucrurile ce privesc consacrarea, obligațiile ei, privilegiile ei, lecțiile ei, creșterea ei, învățăturile și realizările ei. Luând seama constant la binecuvântările noastre ne vom bucura tot mereu. Ce ar putea fi altceva decât prilej de bucurie, atunci când ne gândim la îndreptățirea și consacrarea noastră, la energizarea noastră de spirit, la lumina spirituală, hrana, creșterea, slujirea și victoriile pe care le avem, la starea noastră de fii ai lui Dumnezeu și moștenitori cu Cristos!? — PT 1936, 14.

Pasaje paralele: Deuteronom 12:18; 1 Samuel 2:1; Iov 22:26; Psalmii 5:11; 9:2; 32:11; 35:9; 43:4; 63:11; 64:10; 97:11; 104:34; Isaia 29:19; Ioel 2:23; Habacuc 3:18; Luca 10:21; Romani 5:2; 12:12; 15:13; 1 Corinteni 12:26; Filipeni 2:18; 3:1; 1 Tesaloniceni 5:16; Evrei 3:6; 1 Petru 4:13.

Cântări: 248 [-], 94, 100, 149 [-], 179 [133], 203 [145], 204 [-].

Poeziile Zorilor, 291: Totuși eu mă voi bucura în Domnul.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 291 (R5544: Bucuroși în strâmtorare VDM, Vol. 12, Nr. 1, pag. 815).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 167 (R5249: „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii”VDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1326); Z ʼ115, 166 (R5698a: Blândețea, o caracteristică a CristosuluiVDM, Vol. 8, Nr. 4, pag. 558); Z ʼ15, 111 (R5785a: Meditații în timpul nopțiiVDM, Vol. 6, Nr. 4, pag. 406); Z ʼ16, 29 (R5840: Valoarea moderațieiVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 315).

L.T. în limba rusă; R5249; R5698_1; R5785_1; R5840.

L.T. în limba ucraineană; R5249; R5698_1; R5785_1; R5840.

L.T. în limba engleză; R3127; R5249; R5698b; R5785c; R5840.

Întrebări: M-am bucurat eu săptămâna aceasta? Din ce motiv? În ce mod? Ce rezultate am obținut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 FEBRUARIE [R3807] (Cântarea 85)