25 FEBRUARIE

Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu Matei 4:4.

Trebuie să învățăm că viața omului constă nu din abundența lucrurilor pe care le are — hrană și îmbrăcăminte — ci, în înțelesul cel mai deplin, cel mai larg, cel mai înalt, viața sa depinde de subordonarea deplină la voința divină, de atenția sa încordată la fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Sunt necesare toate prevenirile, toate încurajările, toate promisiunile pentru dezvoltarea celor pe care Dumnezeu îi cheamă acum la viață veșnică ca împreună moștenitori cu Fiul Său în Împărăție. Prin urmare, ca discipoli, ca elevi ai Domnului Isus, să le ținem minte și să lucrăm după sugestia cuvintelor din acest text — Z ’02, 246, 248 (R3058).   

*       *       *

Viața omului nu constă din abundența lucrurilor pământești de care se bucură. Lucrurile care contează cu adevărat, atât pentru a da cât și pentru a susține viața, sunt învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, cei care încearcă să-și susțină viața cu păcat, prin intermediul lucrurilor pământești, greșesc foarte mult. Întrucât Cuvântul lui Dumnezeu este spirit și viață pentru inimile care îl primesc și îl ascultă, el este puternic și dătător de viață — PT 1932, 15.

Pasaje paralele: Deuteronom 8:3; Psalmii 17:4; 19:7-11; 43:3; 107:19, 20; 119:11, 14, 24, 25, 28, 41, 54, 69, 72, 77, 81, 92, 93, 103, 144, 159, 173, 174; Isaia 30:21; Ieremia 15:16; Ezechiel 3:3; Amos 8:11, 12; Matei 7:24-27; Luca 11:28; Ioan 5:24, 39; 15:3; 20:31; Faptele 20:32; 1 Timotei 4:5, 6.

Cântări: 22, 332 [184], 264 [-], 49, 296 [175], 79, 311 [-].

Poeziile Zorilor, 52: El mă conduce.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 387 (R4896: A ne hrăni din cuvintele lui DumnezeuVDM, Vol. 25, Nr. 4, pag. 1978).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Cu ce am trăit eu săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 25 FEBRUARIE (Cântarea 91)