24 FEBRUARIE

Ce nu putea face legea, întrucât era slabă prin carne, Dumnezeu, trimițând pe propriul său Fiu în asemănarea cărnii păcătoase și pentru păcat, a condamnat păcatul în carne; pentru ca dreptatea legii să fie împlinită în noi, care umblăm nu conform cărnii, ci conform Spiritului Romani 8:3, 4.

Câtă întărire și mângâiere este în aceste asigurări! Într-adevăr, cuvinte minunate de viață sunt acestea! Ele ne umplu de speranță. Dacă Dumnezeu va primi intențiile perfecte ale inimii în locul perfecțiunii absolute a cărnii, atunci avem cu adevărat speranța că vom atinge standardul pe care El l-a așezat înaintea noastră, standardul perfecțiunii. … Noi putem umbla conform Spiritului deși, în ce privește trupul nostru muritor, nu putem atinge cerințele Spiritului. Mintea noastră poate atinge Spiritul, intențiile noastre pot fi perfecte și chiar aceasta caută Tatăl nostru Ceresc în noi — perfecțiunea intenției — Z ’02, 248 (R3060).  

*       *       *

Din cauza căderii, facultățile noastre fizice, intelectuale, morale și religioase sunt imperfecte și nu suntem capabili să împlinim Legea, care este măsura capacității unui om perfect. Dar sacrificiul lui Cristos pentru noi ne dă, prin credință, o haină a neprihănirii care acoperă toate păcatele noastre, din slăbiciune și neștiință. Astfel, fiindcă acestea nu ni se țin în socoteală, putem să împlinim dreptatea Legii în inima, mintea și voința noastră nouă, în măsura în care nu umblăm conform cărnii ci conform Spiritului — PT 1927, 15, 16.

Pasaje paralele: Faptele 13:39; Romani 3:20; 7:5-11; 10:4; Galateni 2:16; 4:4, 5; Evrei 7:18; 10:1, 2; 2 Corinteni 5:21; Galateni 3:13; 5:16, 25; Tit 2:11, 12.

Cântări: 5, 9, 15, 54 [54, 283], 124 [108], 187 [139], 246 [162].

Poeziile Zorilor, 89: Umplut de plinătatea lui Cristos.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 239 (R5070: Legea înălțată și făcută minunată ― VDM, Vol. 22, Nr. 4, pag. 1668).

Lectură suplimentară: Z ʼ12, 110  (R5000: Atenție la mândria inimii VDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1802); Z ʼ12, 117 (R5006: Creștinismul și legea VDM, Vol. 23, Nr. 4, pag. 1774); Z ʼ13, 201 (R5269a: A trăi potrivit firii păcătoase VDM, Vol. 18, Nr. 3, pag. 1290); Z ʼ13, 360 (R5359: Înălțimile și adâncimile Legii Divine VDM, Vol. 16, Nr. 2, pag. 1131); Z ʼ14, 168 (R5474: Bine intenționați, dar pun piedici VDM, Vol. 13, Nr. 5, pag. 939).

L.T. în limba rusă; R5006; R5269; R5359; R5474.

L.T. în limba ucraineană; R5000; R5006; R5269; R5359; R5474.

L.T. în limba engleză; R3060; R3058; R5000; R5006; R5269; R5359; R5474.

Întrebări: M-am încrezut eu săptămâna aceasta în lucrarea terminată a lui Cristos? În ce mod? Din ce motiv? Ce efect a avut ea asupra mea?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 24 FEBRUARIE [R3806] (Cântarea 50)