23 FEBRUARIE

Eu te voi instrui și te voi învăța în calea pe care trebuie să mergi, te voi călăuzi cu ochiul meu Psalmii 32:8.

Una dintre lecțiile cele mai importante pe care trebuie să le învețe israelitul spiritual este ca, în toate lucrurile vieții, să caute conducerea Domnului. Niciodată să nu încerce să facă ceva, fie lucruri ale vieții acesteia, fie lucruri spirituale, fără să caute a observa voia Domnului cu privire la aceasta. … Noi înaintăm spre Canaan și știm că ne așteaptă și alte experiențe prin care trebuie să trecem înainte de a putea ajunge la moștenirea făgăduințelor. Lecția pentru noi este ca imediat și cu totul să ne supunem conducerii Domnului, fără murmur — cu bucurie. Aceasta poate fi de așteptat numai din partea celor care au învățat lecțiile date lor mai înainte și, mai presus de toate, lecția credinței, a încrederii în puterea, bunătatea și credincioșia Domnului — Z ’02, 251, 249 (R 3062, 3061).

*       *       *

Tatăl nostru Ceresc Își pregătește copiii pe drumul vieții lor. El folosește trei mijloace pentru a instrui. Primul este Cuvântul Său, prin care le luminează mintea și le călăuzește inima. Al doilea este Spiritul Său, prin care îi energizează ca să capete cunoștință, har și slujire. Al treilea este providența Sa, prin care le sunt date posibilități, prin exercitarea diferitelor calități ale inimii și minții, pentru a-și dezvolta caracterele prin puterea Cuvântului și în conformitate cu el. Astfel înțelepciunea Sa le călăuzește conduita — PT 1933, 16.

Pasaje paralele: Exodul 13:21; 15:13; 33:13-15; Psalmii 23:2, 3; 25:5, 8, 9; 27:11; 31:3; 48:14; 73:24; 78:52; 107:7; 139:9, 10, 24; Proverbe 8:20; Isaia 40:11; 42:16; 48:17; 54:13; Luca 1:79; Ioan 10:3, 4; 16:13.

Cântări: 87, 293 [-], 46, 63, 11, 110 [65], 99 [-].

Poeziile Zorilor, 122: Îndrumarea divină.                              

Lectură din Turn: Z ʼ11, 223 (R4858: Îndrumați de ochiul lui DumnezeuVDM, Vol. 26, Nr. 2, pag. 2050).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce ajutoare și obstacole am avut în aceste experiențe? Ce efect au avut asupra mea?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 23 FEBRUARIE (Cântarea 26)