22 FEBRUARIE

Comportarea voastră să fie fără lăcomie; fiți mulțumiți cu cele pe care le aveți Evrei 13:5.

Rugăciunile egoiste costă prea mult. Unii au dobândit bogăție dar au pierdut adevărul și slujba lui; unii au primit sănătate numai pentru a afla că, odată cu ea, au primit încercări nu mai puțin grele. Alții și-au recăpătat din gura morții pe iubiții lor, numai pentru a-și dori apoi ca Dumnezeu să nu fi răspuns rugăciunilor lor sau, mai corect, pentru a-și dori să fi primit înțelepciunea și providența Domnului cu încredere și mulțumire, fără să se plângă. … Israelul spiritual ar trebui să folosească cu înțelepciune lucrurile care îi sunt la îndemână, acceptând toate cu recunoștință, ca daruri de la Dumnezeu. Rugăciunile lor ar trebui să fie pentru daruri spirituale, inclusiv pentru îndurare răbdătoare și mulțumirea inimii — Z ’02, 250 (R3061).

*       *       *

Dacă creștinul ar duce un trai lacom nu numai că ar deveni egoist ci, de asemenea, ar aduce daună altora. De aceea lăcomia nu este o calitate care să fie cultivată în cel a cărui cea mai înaltă țintă este să renunțe la toate lucrurile spre binele altora. Spiritul mulțumirii cu ceea ce avem se va dovedi a fi o reținere bună a înclinației spre lăcomie — PT 1934, 15.

Pasaje paralele: Exodul 18:21; 20:17; Iov 31:24, 25, 28; Psalmii 10:3; 119:36; Proverbe 11:24; 21:25, 26; 23:4, 5; 30:8; Isaia 5:8; Matei 6:19-21, 24, 25, 31-33; 16:26; 1 Timotei 6:6-10; Psalmii 37:16; Proverbe 16:8; 17:1; Eclesiastul 4:6; 1 Corinteni 7:17, 20-22, 24; Filipeni 4:11, 12.

Cântări: 145 [-], 22, 60, 94, 170 [-], 321 [182], 322 [-].

Poeziile Zorilor, 278: Și aceasta va trece!

Lectură din Turn: Z ʼ11, 349 (R4876: Purtare lacomă  ― VDM, Vol. 25, Nr. 6, pag. 2016).

L.T. în limba rusă.

L.T. în limba ucraineană.

L.T. în limba engleză.

Întrebări: Cum am fost eu săptămâna aceasta, lacom sau mulțumit? Din ce motiv? În ce împrejurări? Cu ce rezultate?

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 22 FEBRUARIE (Cântarea 78)