2 MAI

Toți cei ce voiesc să trăiască evlavios în Cristos Isus vor fi persecutați — 2 Timotei 3:12.

Împotrivirea este de așteptat și desigur va continua până ne vom sfârși cursul în moarte. A ne supune cu răbdare acestei împotriviri înseamnă a sacrifica preferințele noastre naturale în ce privește prieteniile și plăcerile vieții prezente și a suporta greutăți pentru Adevăr, ca buni soldați, oricum ar veni acele greutăți, în efortul nostru de a îndeplini voința Domnului și de a lucra la înaintarea intereselor Împărăției Sale. A fi cu adevărat în serviciul Domnului înseamnă în primul rând a studia cu îngrijire și încontinuu Planul lui Dumnezeu, în al doilea rând a-i asimila spiritul, ceea ce, în al treilea rând, duce la un zel entuziast pentru îndeplinirea lui și la o activitate în acest serviciu, după măsura capacității noastre, orice preț sau sacrificiu ne-ar cere — Z ’03, 164, 165 (R3199).

*       *       *

Cei care sunt în Cristos Isus sunt cei consacrați. Consacrarea lor îi face să jertfească pentru dreptate într-o lume în care avantajele sunt de partea nedreptății, iar dezavantajele sunt plasate de partea dreptății. Calea lor nu poate fi alta decât una de persecuție din partea celor al căror egoism pare să fie stârnit la împotrivire de conduita celor consacrați. Astfel toți cei credincioși vor fi persecutați — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Geneza 49:23; Iov 12:4, 5; Psalmii 11:2; 37:32; 38:20; 44:15-18, 22; Proverbe 29:10, 27; Isaia 29:20, 21; 51:12, 13; 59:15; Ieremia 20:8; Matei 5:10-12, 44; 10:16-18, 21-23, 28; 24:8-10; Luca 6:22, 23; Ioan 15:18, 19; 16:1, 2; Faptele 28:22; Romani 8:17, 35-37; 1 Corinteni 4:9-13.

Cântări: 304 [-], 47, 114 [-], 134 [113], 302 [-], 312 [-], 322 [-].

Poeziile Zorilor, 121: Imnul valdensilor.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină ― persecuție și încercări de foc VDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574).

Întrebări: Am fost eu persecutat săptămâna aceasta pentru că am trăit evlavios? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să trăiesc evlavios? Cum am suportat eu persecuția? Care au fost rezultatele?