1 MAI

Fiul omului nu a venit ca să fie servit ci ca să servească — Matei 20:28.

Dacă consacrarea este pentru Domnul, atunci fiecare sacrificiu al drepturilor și intereselor noastre în folosul nostru ca creștini, în folosul soțului sau copiilor, al părinților, al vecinilor sau prietenilor, al fraților în Cristos, este socotit de Domnul ca făcut Lui; în timp ce, tocmai acele servicii, dacă ar fi făcute din orice alt punct de vedere — de către un neîndreptățit și neconsacrat Domnului sau făcute numai indivizilor și nu ca sacrificii pentru Domnul — nu ne-ar fi socotite nouă ca urmași ai Săi, ca sacrificii ale noastreZ ’03, 407 (R3265).

*       *       *

Cât de potrivit este ca Fiul Omului, urmașul de seamă al lui Adam, să vină nu pentru a fi slujit ci pentru a sluji; și cât de superior în această privință este Fiul Omului față de omul Adam, prin faptul că acesta din urmă, slujindu-se pe sine, a năruit speranțele omenirii, în timp ce Isus, slujind altora, a lucrat salvarea pentru tot neamul omenesc. El a fost tot așa de superior față de primul Adam cum mărinimia este superioară egoismului, și este exemplul nostru, pe care dacă-l urmăm ne va face potriviți pentru Împărăție — PT 1930, 77.

Pasaje paralele: 2 Corinteni 8:9; Matei 1:21; 4:23; 5:17; 9:13; 15:24; 18:11-14; 20:25-27; Marcu 1:38; Luca 1:78; 4:18; 22:27; Ioan 4:34; 10:10; 13:4-17; 18:37; Faptele 10:38; Galateni 5:13; Evrei 2:9, 14, 15, 18.

Cântări: 275 [-], 15, 28, 132 [112, 230], 212 [-], 325 [-], 326 [-].

Poeziile Zorilor, 163: Cel ce împrăștie are mai mult.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 6 (R5375: Marele privilegiu al adevăratului serviciu ― VDM, Vol. 15, Nr. 6, pag. 1100).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 154 (R4820: Serviciul vostru înțelept VDM, Vol. 26, Nr. 5, pag. 2120); Z ʼ11, 442 (R4929: Fierbinți în spirit — servind Domnului VDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1914); Z ʼ13, 295 (R5321: Spiritul de serviciu, spiritul uceniciei VDM, Vol. 17, Nr. 1, pag. 1197); Z ʼ14, 86 (R5422: Slujirea nostră înțeleaptă VDM, Vol. 14, Nr. 6, pag. 1025); Z ʼ14, 213 (R5498: Uns — întărit — pecetluit VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 893).

L.T. în limba rusă; R4820; R5321; R5422; R5498_1.

L.T. în limba ucraineană; R4820; R4929; R5321; R5422; R5498_1.

L.T. în limba engleză; R3265; R4820; R4929; R5321; R5422; R5498b.

Întrebări: Ce a însemnat acest text pentru mine săptămâna aceasta? Cum l-am întrebuințat? De ce? Ce rezultat a avut?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 01 MAI (Cântarea 287) *Z ʼ16, 307 (R5970: Ce propovăduim și învățăm VDM, Vol. 1, Nr. 4, pag. 52).