27 MAI

În umilința minții, toți să stimeze pe alții mai presus de ei înșiși Filipeni 2:3.

Pavel îndeamnă ca toți să cultive harul umilinței și în toate lucrurile fiecare să fie atent să nu facă „nimic prin ceartă sau glorie deșartă”, ca lauda de sine și luptele pentru întâietate să fie cu totul îndepărtate, ca fiind cei mai mari dușmani ai Spiritului Domnului și ai binecuvântării Bisericii. Dimpotrivă, fiecare trebuie să aibă acea smerenie a minții care poate vedea însușirile bune ale celorlalți frați și apreciază cel puțin unele dintre aceste însușiri ca fiind mai presus de ale sale. Toate talentele și toate capacitățile nu pot fi niciodată așteptate de la nicio persoană, din nicio adunare. Însă fiecare, dacă are o minte smerită, poate observa în alții anumite calități bune sau haruri care le întrec pe ale sale și va fi încântat să le recunoască și să aprecieze în mod corespunzător pe cel care le are — Z ’97, 296 (R2227).

*       *       *

Prin smerenia minții înțelegem că se are în vedere umilința. Umilința este o apreciere de sine corectă, iar ca aprecierea de sine să fie corectă trebuie să fie smerită; pentru că, indiferent dacă ne privim pe noi înșine din punctul de vedere al însușirilor noastre fizice, intelectuale, morale sau religioase, trebuie să ne judecăm că nu avem prea mare importanță. O astfel de apreciere de sine îi privește în mod natural pe ceilalți mai presus decât pe noi fiindcă se uită la însușirile lor cu mai mare apreciere decât la propriile însușiri — PT 1926, 61.

Pasaje paralele: Romani 12:3, 10, 16; 1 Petru 5:5; Filipeni 2:5-11; Psalmii 138:6; Proverbe 15:33; 16:19; 25:6, 7; Isaia 57:15; Ieremia 45:5; Mica 6:8; Matei 11:29; 20:26, 27; 23:12; Luca 14:10; Ioan 13:14-16.

Cântări: 198 [-], 95, 23, 114 [-], 74, 4, 145 [-].

Poeziile Zorilor, 144: Nu judeca după înfățișarea exterioară.

Lectură din Turn: Z ʼ16, 35 (R5843: Ce este întruchipat în adevărata smerenieVDM, Vol. 5, Nr. 2, pag. 311).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 440 (R4928: Harul umilințeiVDM, Vol. 25, Nr. 1, pag. 1916); Z ʼ13, 167 (R5249: „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii”VDM, Vol. 18, Nr. 6, pag. 1326); Z ʼ15, 362 (R5810: O mică discuție pe drumVDM, Vol. 5, Nr. 5, pag. 354).

L.T. în limba rusă; R5249; R5810.

L.T. în limba ucraineană; R4928; R5249; R5810.

L.T. în limba engleză; R2227; R4928; R5249; R5810.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au dat ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 27 MAI (Cântarea 54) [Engl. R3284]