26 MAI

Cunoștința îngâmfă, dar dragostea zidește 1 Corinteni 8:1.

Toți cei care caută să învețe pe alții planul divin sunt expuși la ispite deosebite și de aceea cinstea de a servi Domnului și poporului Său cere, în mod corespunzător, o măsură mai mare a harurilor Spiritului Sfânt, precum și a cunoștinței. Prin urmare, oricine vrea să fie învățătorul altora, un purtător de Cuvânt al Domnului, trebuie să cultive toate diferitele haruri ale Spiritului sfânt, inclusiv smerenia, astfel încât combinația lor (iubirea) împreună cu cunoștința să-l poată zidi pe el și pe cei cărora le servește — Z ’97, 277 (R2218).  

*       *       *

Tendința naturală a cunoștinței este să-l îngâmfe pe cel care o are, care, pentru a se apăra de o astfel de mândrie, trebuie să recunoască cu umilință că această cunoștință nu este de la el, ci este un dar de la Dumnezeu. Tendința naturală a iubirii este să ne zidească în haruri, în dispoziția cerească, în folosirea consacrată a membrelor trupului nostru și în întărirea, echilibrarea și perfecționarea elementelor asemănării cu Cristos. Iubirea ne va face să urâm răul, să-l evităm și să ne împotrivim lui — PT 1932, 48.

Pasaje paralele: Romani 11:25; 12:16; Proverbe 3:7; 26:12; Isaia 5:21; 1 Corinteni 13; Ioan 15:9-17; Romani 12:9, 10; 1 Timotei 1:5; 1 Petru 1:22; 1 Ioan 4:7-21.

Cântări: 165 [125], 166 [126], 90, 91, 95, 198 [-], 201 [-].

Poeziile Zorilor, 159: Nu acum, copilul meu.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 110 (R5000: Atenție la mândria inimiiVDM, Vol. 23, Nr. 6, pag. 1802).

Lectură suplimentară: Z ʼ10, 253 (R4660a: „Să nu vi se tulbure inima” ― VDM, Vol. 29, Nr. 2, pag. ).

L.T. în limba rusă; R4345; R4660.

L.T. în limba ucraineană; R1565; R4345; R4660.

L.T. în limba engleză; R1565; R2218; R4345; R4660.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta potrivit acestui text? Cum le-am întâmpinat? Care au fost rezultatele lor?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 26 MAI (Cântarea 174) [Engl. R3219]