18 MAI

Noi, care am crezut, intrăm în odihnă Evrei 4:3.

Odihna noastră în Domnul este atât de completă cât de completă este credința noastră în El. Cine crede deplin are odihnă deplină, cine crede numai în parte, se odihnește doar în parte. Condiția ideală a israelitului spiritual este atingerea odihnei desăvârșite, ținerea perfectă a Sabatului în experiența lui prezentă, așteptarea și lucrul pentru obținerea unei odihne încă și mai complete — odihna reală a condiției desăvârșite — odihna care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu. „Așadar, să ne străduim să intrăm în acea odihnă [a Sabatului], ca nu cumva cineva să cadă după același exemplu al necredinței” [ca Israelul trupesc] (Evrei 4:9-11) — Z ’99, 253 (R2534).

*       *       *

Sabatul săptămânal al evreilor, însoțit de odihna de muncă și de serviciul de închinare, simbolizează bine Sabatul Milenar, însoțit de odihna de blestem și de serviciul făcut lui Dumnezeu. Datorită îndreptățirii noastre prin credință ne este socotită odihna milenară în perfecțiunea ei și suntem făcuți capabili să avem odihna credinței în lucrarea terminată a lui Cristos. Noi muncim cu sârguință la consacrarea noastră chiar până la moarte, pentru a putea intra în odihna care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu în Împărăția Sa glorioasă — PT 1933, 79.

Pasaje paralele: Isaia 26:3; Evrei 4:3-11; 3:14, 18; Matei 11:28-30; Ioan 14:27; 16:33; 20:19; Faptele 10:36; Romani 2:10; 5:1; 14:17; 15:13, 33; Efeseni 2:14-17; Filipeni 4:7, 9; Coloseni 1:20; 3:15; 2 Tesaloniceni 3:16.

Cântări: 244 [-], 48, 97 [-], 107 [-], 176 [130], 179 [133], 305 [-].

Poeziile Zorilor, 178: Pacea perfectă a lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 104 (R5433: Credința, baza odihnei adevărate  ― VDM, Vol. 14, Nr. 5, pag. 1008).

Întrebări: M-am bucurat eu săptămâna aceasta de odihna credinței? În ce mod? Ce a fost de ajutor sau ce a stat în calea odihnei? Ce rezultate am obținut?