30 MAI

Bucurându-vă în speranță; răbdând în necaz Romani 12:12.

Aceasta este o parte importantă a marii bătălii a vieții creștinului. El trebuie să lupte cu tendințele naturale ale naturii vechi și să prevadă victoria încrezător în puterea marii Căpetenii a salvării sale. El nu trebuie să capituleze înaintea influențelor măgulitoare și înșelătoare ale prosperității și nici să cadă sub povara adversităților. Nu trebuie să permită ca încercările vieții să-i înăcrească și să-i înăsprească firea, să-l facă închis, arțăgos, aspru, lipsit de amabilitate. Nu trebuie să permită ca mândria, ostentația, îndreptățirea de sine să crească și să se hrănească din bunurile trecătoare, pe care providența Domnului i le-a acordat ca să-i încerce credincioșia ca administrator — Z ’95, 20 (R1759).

*       *       *

Speranța noastră de a fi în chipul lui Dumnezeu și al lui Cristos și de a participa la binecuvântările și lucrările Împărăției este o temelie tare pentru bucurie. Necazurile noastre sunt pași care ne pregătesc pentru realizarea speranțelor noastre și ele necesită exercitarea răbdării, ca nu cumva să cădem. În timp ce ne gândim la necazurile noastre, să stăruim a privi cu statornicie voioasă la speranța glorioasă așezată înaintea noastră. Fie ca răbdarea să-și aibă lucrarea ei perfectă, și speranța glorioasă va fi a noastră — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Filipeni 4:4; 1 Tesaloniceni 1:2, 3, 6, 7; 5:16; Luca 10:20; Romani 15:3, 4, 13; 5:2-5; Evrei 3:6; 10:36; 1 Petru 4:13; Luca 21:19; Psalmii 37:7; 40:1; Habacuc 3:17, 18; Coloseni 1:11; Iacov 1:2-4; 5:7; 1 Petru 2:19, 20; Evrei 12:1-3; 2 Tesaloniceni 1:4.

Cântări: 25, 7, 21, 32, 58, 88, 92.

Poeziile Zorilor, 185: Mă pot încrede.                               

Lectură din Turn: Z ʼ11, 408 (R4909: „Aveți nevoie de răbdare”VDM, Vol. 25, Nr. 3, pag. 1953).

Lectură suplimentară: Z ʼ13, 312 (R5332: Răbdarea, un har de bază al caracteruluiVDM, Vol. 16, Nr. 6, pag. 1177); Z ʼ14, 211 (R5497: Speranța noastră — „O ancoră pentru suflet”VDM, Vol. 13, Nr. 2, pag. 895); Z ʼ15, 83 (R5650: Îndurarea răbdătoare proba finalăVDM, Vol. 9, Nr. 5, pag. 642).

L.T. în limba rusă; R5332; R5497; R5650.

L.T. în limba ucraineană; R3434; R5332; R5497; R5650.

L.T. în limba engleză; R1759; R3434; R5332; R5497; R5650.

Întrebări: Ce experiențe am avut eu săptămâna aceasta în lumina acestui text? Cum le-am întâmpinat? Ce rezultate au avut ele?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 30 MAI (Cântarea 91) R2820