17 MAI

Vă vor exclude din sinagogi; și vine timpul că oricine vă va ucide va gândi că îi face un serviciu lui Dumnezeu Ioan 16:2.

Persecuțiile de azi sunt mai rafinate decât în oricare altă perioadă dinainte. Credincioșii de astăzi nu sunt omorâți cu pietre sau cu săgeți literale, nu sunt decapitați literal, dar este încă adevărat că cei răi aruncă asupra celui drept săgeți, „cuvinte amare”, și mulți pentru credincioșie sunt mustrați, defăimați și excluși din societate, „decapitați pentru mărturia lui Isus”. Toți aceștia să-l imite pe Ștefan, primul martir creștin. Mărturiile lor să fie făcute cu fața luminoasă ca a lui. Ochii credinței lor să-L vadă pe Isus la dreapta Maiestății, în înălțime, ca Avocatul și Eliberatorul lor. Cuvintele lor să fie cu moderație cum au fost ale lui Ștefan și să fie adevărat despre ei așa cum este scris despre el: „Plin de har și de putere” și „plin de Spirit Sfânt” Z ’97, 57 (R2108).

*       *       *

Toți cei credincioși au fost dezaprobați și în consecință au fost excluși de la părtășia poporului nominal al lui Dumnezeu. Înțeleși greșit în ce privește lucrarea, învățătura, caracterul și speranțele lor de către cei care nu erau în armonie cu Planul lui Dumnezeu, poporul credincios al lui Dumnezeu a fost privit de către aceștia ca niște dușmani ai lui Dumnezeu, ai Planului Său și ai Bisericii Sale, și în consecință aceștia au gândit deseori că servesc lui Dumnezeu omorându-i pe cei care erau cu adevărat copiii Săi — PT 1934, 62, 63.

Pasaje paralele: Ioan 9:22, 34; 12:42; 16:3; Faptele 8:1; 9:1; Ioan 15:18-21; Romani 10:2; 1 Corinteni 2:8; 1 Timotei 1:13; Psalmii 11:2; 38:20; 44:22; 56:5; 94:5; Proverbe 29:10; Matei 5:10-12, 44; 10:16-18, 21-23, 28; 23:34; 24:8-10; Marcu 13:9-13; Luca 6:22, 23; 21:12-19; Faptele 5:29, 40-42; Romani 8:17, 35-37; 1 Corinteni 4:9-13.

Cântări: 272 [171], 56, 57, 216 [148], 313 [-], 300 [-], 335 [-].

Poeziile Zorilor, 181: Har de ajuns.

Lectură din Turn: Z ʼ12, 323 (R5116: Experiența creștină — persecuție și încercări de foc ― VDM, Vol. 21, Nr. 5, pag. 1574).

Lectură suplimentară: Z ʼ11, 235 (R4865: Ferice de cei prigoniți VDM, 26, nr. 1, pag. 2035); Z ʼ14, 39 (R5394: Evlavia atrage persecuție VDM, Vol. 15, Nr. 4, pag. 1071); Z ʼ14, 214 (R5499: Scopul încercărilor noastre VDM, Vol. 13, Nr. 1, pag. 890); Z ʼ15, 105 (R5662a: Credința unuia persecutat VDM, Vol. 9, Nr. 4, pag. 621).

L.T. în limba rusă; R5394; R5499; R5662.

L.T. în limba ucraineană; R4865; R5394; R5499; R5662.

L.T. în limba engleză; R2108b; R4865; R5394; R5499; R5662b.

Întrebări: Am fost eu persecutat săptămâna aceasta? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?

RUGĂCIUNE, RĂBDARE, BUCURIE, PURITATE, LAUDĂ, AJUTOR, MĂRTURISIREA EVANGHELIEI, MÂNGÂIERE ÎN ÎNTRISTARE, BIRUIREA OBICEIURILOR RELE, BIRUIREA SINGURĂTĂȚII ȘI DEZNĂDEJDII.

CÂNTĂRI ÎN NOAPTE 17 MAI (Cântarea 32) *Z ʼ16, 265 (R5951: Suferințe mai mari — răsplată mai mare VDM, Vol. 2, Nr. 2, pag. 95).