16 MAI

Vei fi numită cu un nume nou … de asemenea vei fi o coroană de glorie în mâna lui Iehova și o diademă împărătească în mâna Dumnezeului tău — Isaia 62:2, 3.

Să nu uităm niciodată că suntem „un popor deosebit”, separat de corporația mare a creștinilor nominali, ca și de lume, având speranțe, scopuri și ambiții mai înalte și favorizați cu o înțelegere mai clară a lucrurilor adânci ale lui Dumnezeu, chemați fiind din întunericul de mai înainte la lumina Sa minunată. Și dacă suntem astfel separați de lume și de creștinii care se împărtășesc în mare măsură de spiritul lumii, să nu ne mirăm dacă îi aflăm că nu sunt în armonie cu noi, că nu ne iau în seamă sau chiar sunt împotriva noastră — Z ’03, 164 (R3199).

*       *       *

Cuvântul nume este folosit în Scripturi cu sens de apelativ, natură, caracter, onoare, funcție și lucrare. Clasei Cristos i s-a promis un nume nou, în mod special în sensul unei naturi și funcții noi, și astfel să devină o coroană glorioasă formată din multe bijuterii strălucitoare în mâinile Domnului, reflectând splendorile adevărului, caracterului și lucrării lui Dumnezeu, pentru binecuvântarea întregii familii umane — PT 1935, 62.

Pasaje paralele: Psalmii 122:6; 102:13-16; Isaia 60:1-3; Apocalipsa 2:17; 21:2, 9, 10, 17, 23, 24; Ezechiel 48:35; Ieremia 11:16; 33:16; Evrei 12:22; Galateni 4:26; Proverbe 12:4; Psalmii 132:18; Cântarea Cântărilor 3:11; Apocalipsa 19:12; 1 Tesaloniceni 2:19.

Cântări: 310 [286A], 8, 72, 152 [372], 201 [-], 204 [-], 314 [-].

Poeziile Zorilor, 203: Speranța noastră binecuvântată.

Lectură din Turn: Z ʼ11, 413 (R4913: „Diadema împărătească”  ― VDM, Vol. 25, Nr. 2, pag. 1946).

Întrebări: Cum am fost eu influențat săptămâna aceasta de speranța pe care o avem noi? În ce fel de experiențe? Ce m-a ajutat sau ce m-a împiedicat să am speranța aceea? Care au fost rezultatele speranței?