20 MAI

Un popor special, zelos pentru fapte bune Tit 2:14.

Un „popor special” nu în îmbrăcăminte, nici în comportament, nici în limbaj, nici în ceremonii și aversiuni nechibzuite și iraționale, ci special în aceea că este separat de lume și de spiritul lumii. El are Spiritul lui Cristos — un spirit de deplină consacrare Domnului și de separare de lume și de scopurile ei egoiste. El este special prin loialitatea sa față de Cuvântul Domnului, ca singura lui lege. El este special în aceea că refuză înțelepciunea lumească când ea vine în conflict cu descoperirea divină. Este special în aceea că el este în lume, dar nu face parte din lume. El este special în aceea că are o credință hotărâtă și lucrează cu zel în armonie cu credința lui. El este special în aceea că este jertfitor de sine și nu cunoaște altă voință decât voința Regelui său. El este special în aceea că cunoaște Adevărul și este în stare să dea socoteală de nădejdea sa, pe când alții doar speculează, se miră și se îndoiesc — Z ’97, 95 (R2127).

*       *       *

Poporul lui Dumnezeu este special în aceea că este separat de egoism, de spiritul lumesc și de lucrurile păcătoase și greșite, și că este dedicat Domnului în slujba Sa. El este special pentru Domnul în sens că este al Lui și pentru El, gata de a-L servi la promovarea adevărului și dreptății. Astfel el este activ cu entuziasm în facerea binelui, slujind în lucrurile bune pe toți oamenii după cum are ocazia, dar mai ales pe cei din casa credinței — PT 1926, 61.

Pasaje paralele: Deuteronom 7:6; 14:2; 26:18; Psalmii 69:9; 1 Petru 2:9; Efeseni 2:10; Tit 3:8; Galateni 6:7-10; 1 Corinteni 15:58; 2 Tesaloniceni 3:13; 1 Tesaloniceni 5:15; 1 Timotei 6:18; Evrei 13:16.

Cântări: 275 [-], 267 [-], 20, 200 [-], 78, 125 [-], 116 [-].

Poeziile Zorilor, 169: Du-te, lucrează mai departe.  

Lectură din Turn: Z ʼ14, 151 (R5460: „Israelul lui Dumnezeu”VDM, Vol. 14, Nr. 1, pag. 958).

Întrebări: Am făcut eu fapte bune săptămâna aceasta ca un om deosebit al Domnului? În ce împrejurări? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?