19 MAI

Iar noi, cei puternici, suntem datori să purtăm neputințele celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine Romani 15:1.

Principiile nu pot fi abandonate în niciun caz, dar libertățile și drepturile individuale pot fi adesea lăsate la o parte în interesul altora și pentru a plăcea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a fost gata să meargă oricât de departe în apărarea principiilor (Galateni 2:5, 11), dar în jertfirea drepturilor, privilegiilor și libertăților pământești pentru cauza lui Cristos și a Bisericii, în mod evident, apostolul a fost al doilea după Domnul Isus și este un exemplu nobil pentru toată biserica — Z ’97, 75 (R2118).

*       *       *

Cei care sunt slabi pun mai mult sau mai puțin din greutatea poverii lor asupra altora, iar cei care sunt tari pot foarte bine să-i ușureze pe cei slabi de o parte a greutăților lor prea mari, chiar dacă nu este pe placul naturii lor umane. Aceasta este Legea lui Cristos pentru noi, că așa cum El nu și-a plăcut Sieși ci a purtat slăbiciunea altora, tot așa trebuie și noi să purtăm slăbiciunile fraților noștri — PT 1932, 48.

Pasaje paralele: Romani 14; 15:2-7; 1 Corinteni 8:7-13; 9:4-27; Galateni 2:20; 6:1; Matei 16:24-26; 1 Tesaloniceni 5:10; 1 Petru 4:2; 2 Corinteni 5:15.

Cântări: 191 [247B], 44, 134 [113], 192 [140], 198 [-], 277 [-], 279 [16].

Poeziile Zorilor, 289: Nicovala lui Dumnezeu.

Lectură din Turn: Z ʼ14, 309 (R5555: Legea regală a iubirii ― VDM, Vol. 11, Nr. 6, pag. 797).

Întrebări: I-am ajutat eu săptămâna aceasta pe cei slabi? În ce mod? Din ce motiv? Cu ce rezultate?